Dưới đây là 26 câu nói tiếng anh cực hay bạn sẽ dùng đến trong khi luyện thi ielts và chắc chắn một điều với 26 câu này sẽ giúp các bạn có thêm văn phong nói hay viết khi luyện ielts speaking và ielts writing.

Xem thêm bài viết:

26 câu tiếng anh hay chắc chắn bạn sẽ sử dụng trong ielt 26 câu tiếng anh hay chắc chắn bạn sẽ sử dụng trong ielt

1. Easy come, easy go: Của thiên trả địa. 2. Seeing is believing: Tai nghe không bằng mắt thấy. 3. Easier said than done: Nói dễ, làm khó. 4. One swallow does not make a summer: Một con én không làm nên mùa xuân. 5. Time and tide wait for no man: Thời giờ thấm thoát thoi đưa 6. Grasp all, lose all: Tham thì thâm 7. Let bygones be bygones: Hãy để cho quá khứ lùi vào dĩ vãng. 8. Hand some is as handsome does: Cái nết đánh chết cái đẹp. 9. When in Rome, do as the Romes does: Nhập gia tuỳ tục 10. Clothes does not make a man: Manh áo không làm nên thầy tu. 11. Don’t count your chickens, before they are hatch: chưa đỗ ông Nghè đã đe Hàng tổng 12. A good name is better than riches: Tốt danh hơn lành áo 13. Call a spade a spade: Nói gần nói xa chẳng qua nói thật 14. Beggar’s bags are bottomless: Lòng tham không đáy 15. Cut your coat according your clothes: Liệu cơm gắp mắm 16. Bad news has wings: Tiếng dữ đồn xa 17. Doing nothing is doing ill: Nhàn cư vi bất thiện 18. A miss is as good as a mile: Sai một li đi một dặm 19. Empty vessels make a greatest sound: Thùng rỗng kêu to 20. A good name is sooner lost than won: Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng 21. A friend in need is a friend indeed: Gian nam mới hiểu bạn bè 22. Each bird loves to hear himself sing: Mèo khen mèo dài đuôi 23. Habit cures habit: Lấy độc trị độc 24. Honesty is best policy: Thật thà là cha quỷ quái 25. Great minds think alike: Tư tưởng lớn gặp nhau 26. Go while the going is good: Hãy chớp lấy thời cơ

Trên đây là 26 câu tiếng anh bạn thú vị cho luyện viết ielts đạt 7.0. Chúc các bạn thành công đạt điểm cao nhé!