Trong IELTS writing task 2 việc các bạn lạm dụng các cấu trúc câu được sử dụng phổ biến hay những câu tiếng Anh mang tính chất không phù hơp cho bài tiểu luận là lỗi mà nhiều thí sinh thi IELTS mắc phải. Bởi các bạn đã quên mất rằng, giám khảo đều là những người chuyên nghiệp họ biết bạn đã học câu tiếng Anh này ở đâu và sử dụng nó như thế nào? Cho nên các bạn không thể đánh lừa được giám khảo đâu nhé!

Xem thêm bài viết: 

  1. The crux of the discussion is

Đây là một câu mà gần như thí sinh nào cũng sử dụng, tần suất xuất hiện rất phổ biến, thay vì đó các bạn hãy dùng câu ” The mostt important aspect..” và “one of the key issues is...” thì sẽ tự nhiên hơn rất nhiều trong phần thi writing.

  1. For example, a recent study from the IMF showed that.../Research indcates that.

Các ví dụ bạn đưa ra trong IELTS writing task 2 bạn không cần phải dùng từ nguồn công bố hay nghiên cứu nào hết, thay vì đó sẽ và ví dụ tình huống bang tính chất bao quát sẽ phù hợp hơn.

  1. The are good to argue in favour of.../ It cannot be denied that...

Đây là một cụm từ nữa bạn cần tránh, nếu muốn lời văn của bạn được tự nhiên bạn có thể dùng “One reason that X is important/ crucial..”

  1. In a nutshell

Một cụm từ ngắn gọn và xúc tích được sử dụng phổ biến, đây sẽ là cụm từ bạn sẽ không nên dùng cho câu kết luận luận của mình, vì như vậy câu mang tính chất không có được sự lịch sự, suôn mượt giúp cho đoạn văn của bạn được tốt nhất.

  1. The aforementioned argumens offer insights into vindications for the impression that...

Đây là câu kết luận điển hình bạn cần phải tránh xa, bởi nó sẽ không làm bạn được công điểm chút nào mà còn bị trừ điểm từ giám khảo.

Sẽ có rất nhiều người không để ý đến những câu trên đây mà vẫn thường sử dụng trong bài viết khi luyện thi IELTS nhưng các bạn quên rằng chính những câu trên đây lại làm bạn bị trừ mất điểm một các đáng tiếc.