Bài viết này mình xin chia sẻ cho các bạn 40 idioms thông dụng trong tiếng Anh nhé!
 1. New one in, old one out: Có mới nới cũ
 2. With age comes wisdom: Gừng càng già càng cay
 3. It’ too late to lock the stable when the horse is stolen: Mất bò mới lo làm chuồng
 4. Nothing is more precious than independence and freedom: Không có gì quý hơn độc lập tự do
 5. You scratch my back and I’ll scratch yours: Có qua có lại mới toại lòng nhau
 6. Never offer to teach fish to swim: Múa rìu qua mắt thợ
 7. Nobody has ever shed tears without seeing a coffin: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
 8. You get what you pay for: Tiền nào của nấy
 9. To try to run before the one can walk: Chưa học bò chớ lo học chạy
 10. As strong as a horse: Khỏe như trâu
 11. Good wine needs no bush: Hữu xạ tự nhiên hương
 12. Diamond cuts diamond: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
 13. Spare the rod and spoil the child: Thương cho roi cho vọt
 14. Handsome is as handsome does : Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
 15. Speak one way and act another: Nói một đường làm một nẻo
 16. It’s no use beating around the bush: Nói gần nói xa chẳng qua nói thật
 17. Man proposes God deposes: Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên
 18. Out of sight out of mind: Xa mặt cách lòng
 19. Don’t judge a book by its cover: Đừng đánh giá con người qua bề ngoài
 20. East or West home is best: Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
 21. So many men, so many minds: Chín người mười ý
 22. Love me love my dog: Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng
 23. Every man has his mistakes: Không ai hoàn hảo cả
 24. When in Rome do as the Romans do: Nhập gia tùy tục
 25. What will be will be: Cái gì đến cũng đến
 26. He laughs best who laughs last: Cười người hôm trước hôm sau người cười
 27. Every day is not Sunday: Sông có khúc người có lúc
 28. Beauty is only skin deep: Cái nết đánh chết cái đẹp
 29. Slow but sure: Chậm mà chắc
 30. Every Jack has his Jill: Nồi nào úp vung nấy
 31. A friend in need is a friend indeed: Hoạn nạn mới biết bạn hiền
 32. Jack of all trades and master of none: Nghề nào cũng biết nhưng chẳng tinh nghề nào
 33. No pains no gains: Tay làm hàm nhai
 34. Grasp all lose all: Tham thì thâm
 35. Easier said than done: Nói thì dễ làm thì khó
 36. Easy come easy go: Dễ được thì cũng dễ mất
 37. Beauty is in the eye of the beholder: Yêu nên tốt, ghét nên xấu
 38. Blood is thicker than water: Một giọt máu đào hơn ao nước lã
 39. Good watch prevents misfortune: Cẩn tắc vô ưu
 40. Great minds think alike: Ý tưởng lớn gặp nhau
Chúc các bạn ôn tập thật tốt! Xem thêm: