Giới thiệu cho các bạn 5 Cấu trúc câu hay cho IELTS writing sẽ giúp cho các bạn đạt điểm cao Writing. Xem thêm bài viết: 1. Compared to + N/ those who +S+V+O, S1+V1+O1 EX1: Compared to advice from parents or school teachers, stories from rehabilitated prisoners sound more convincing to teenagers. EX2: Compared to those who hold high school qualifications, university graduates often have more employment opportunities

Nhân tiện các bạn học 3 cụm từ về chủ đề Crime nha. - Rehabilitated prisoners = reformed offenders = ex-prisoners: Tội phạm được cải tạo.

2. If S+V+O, S+V+O EX: If more and more the rich send their children to private schools, there would be an imbalance in educational opportunities among the poor.

Nên dùng ít nhất 1 cấu trúc câu điều kiện khi làm Task 2 hoặc trong SPEAKING phần 2,3 để đa dạng hóa cấu trúc câu của mình nha, Câu điều kiện rất dễ xài nếu các bạn luyện tập thường xuyên.

3. S will first + V + O, followed by a discussion/an analysis about + N/ of how S + V + O EX: The essay will first discuss the financial rewards celebrity brings, followed by a discussion about the lack of privacy, before giving a reasoned conclusion.

Cô giới thiệu cấu trúc này nhân tiện để các bạn xài trong phần INTRODUCTION dạng đề Opinion hay Discussbothviews. NGay sau câu paraphrase câu hỏi, đưa câu này vô là có Intro ngắn gọn, hoàn chỉnh, ý đồ rõ ràng và tiết kiệm thời gian phải không?

4. S + about/of + N/to V + N + would be + Adj/ V + O EX1: Alternatives to using reformed criminals to educate teenagers about crime would be less effective. EX2: Educational films might be informative, but there would be no opportunity for young people to have interactions between speakers and listeners. Mẫu này hơi phức tạp nên cô cho 2 ví dụ cho dễ hiểu nhé. Mẫu này tận dụng Noun Phrase và chữ Would quá chuẩn luôn nhé!

5. S+V+O, resulting in an increase/a decrease in + the number of something/the demand for something. EX: Many people in the countryside migrate into big cities, resulting in an increase in the demands for accommodation, food and services in urban areas. Mẫu này tận dụng dạng Present participle "resulting in..., cũng là một dạng câu phức để nói là Effects của vế trước đó. Nhớ viết câu này trong dạng câu hỏi Cause/Effects nhé.!

Chúc cả nhà học tốt!