IELTS Writing Task 2 chiếm đến 2/3 trọng điểm số phần thi Viết và có độ khó cao hơn. Vì thế, bạn cần tìm hiểu kỹ về phần thi này. Dưới đây, ad sẽ giới thiệu sơ lược về phân thi cũng như các dạng câu hỏi thường gặp để bạn luyện thi IELTS tốt hơn nhé.

1. Sơ lược IELTS Writing Task 2 và tiêu chí chấm điểm

Task 2 chiếm đến 40 phút phần thi Viết với các tiêu chí chấm điểm tương tự Task 1 nhưng có độ dài cũng như các điểm khác sẽ khó hơn so với phần 1.

Cụ thể, yêu cầu Task 2 là viết bài luận nêu ra ý kiến, tranh luận về một vấn đề xã hội theo các hướng khác nhau. Tối thiểu Task 2 là 250 chữ. 

Tiêu chí chấm điểm vẫn dựa theo 4 điểm là:

- Task achievement: Khả năng hoàn thành yêu cầu của bài viết

- Coherence and Cohesion: Tính mạch lạc và liên kết giữa các câu, sử dụng từ nối chính xác hợp lý

- Lexical Resource: Vốn từ vựng phong phú cùng cấu trúc câu hay được sử dụng

- Grammatical Range and Accuracy: Sử dụng đúng và đa dạng các cấu trúc ngữ pháp

Khi thực hiện bài viết, các bạn cần đảm bảo được những tiêu chí này. Trong đó đầu tiên là phân tích đúng đề bài để hoàn thành yêu cầu đề ra. Trong đó xác định phân tích dạng bài là quan trọng.

Bạn có thể xem thêm video để hiểu hơn về tiêu chí chấm điểm, thông tin khác và cách viết bài IELTS Writing Task 2 nhé:


2. 5 dạng bài phổ biến trong IELTS Writing Task 2

Dạng 1: Argumentative/Opinion/Agree or Disagree - Đồng ý hay không đồng ý

Đề ví dụ:

Some people think that all teenagers should be required to do unpaid work in their free time to help the local community. They believe this would be benefit both the individual teenager and society as a whole

Do you agree or disagree?

Đây là dạng bài yêu cầu bạn phải đưa ra quan điểm với ý kiến được nêu ra trong bài là đồng ý hay không đồng ý hoặc ý kiến khác. Bạn cần chắc chắn ý kiến được nêu ra rõ ràng và có giải thích đầy đủ, logic về ý kiến đó của mình.

Dạng 2: Discussion (Disscuss both views)

Một đề minh họa: 

Nowadays anima experiments are widely used to develop new medicines to test the safety of other products. Some people argue that these experiments should be banned because it is morally wrong to cause animal to suffer, while others are in favor of them because of their benefits to humanity.

Discuss both views and give your own opinion.

Với dạng đề này sẽ có hai quan điểm về một vấn đề được đưa ra và bạn cần nêu ý kiến về cả hai quan điểm đó. Thường hai quan điểm có độ dài gần như nhau.

Nếu đề bài có yêu cầu đưa ra quan điểm cá nhân thì bạn có thể lồng trong bài viết mà không cần viết riêng nhé.

Dạng 3: Problem & Solution hoặc Cause/solutions

Ví dụ câu hỏi:

In the developed world, average life expectancy is increasing. What problems will this cause for individuals and society? Suggest some measures that could be taken to reduce the impact of ageing populations.

Bài này yêu cầu người viết phân tích nguyên nhân và đưa ra phương hướng giải quyết cho vấn đề được nêu ra trong đề bài. Bạn cần dành đoạn văn viết về nguyên nhân và phần còn lại là nêu kết quả.

Dạng 4: Advantage and Disadvantage

Đề ví dụ:

In order to solve traffic problems, governments should tax private car owners heavily and use the money to improve public transportation.

What are the advantages and disadvantages of such a solution?

Đề này khá là dễ để nhận biết và phân tích. Bạn sẽ chia bố cục thân bài dành cho  advantages và disadvantages. tương đương nhau để phân tích mặt lợi/hại.

Dạng 5: 2-part Question

Đề ví dụ: Happiness is considered very important in life.

Why is it difficult to define?

What factors are important in achieving happiness?

Đề này ít xuất hiện nhưng tương đối đơn giản với hai câu hỏi song song và yêu cầu bạn trả lời từng câu với lý do, ví dụ, phân tích chứng mình. Phân chia bố cục bài viết chia đều cho mỗi phần.

Bạn có thể download thêm 50 bài mẫu IELTS Writing Task 2 theo từng dạng bài để tham khảo đề và bài viết nhé!

Trên đây là chia sẻ về 5 dạng bài viết trong Task 2 thường gặp nhất, các bạn chú ý học và phân tích kỹ nhé.