Trong bài IELTS Writing, bạn sẽ cần phải viết hai phần là Task 1 và Task 2 với yêu cầu tối thiểu dành cho Task 1 là 150 từ và Task 2 là 250 từ. Nhưng, không phải ai cũng viết được đủ số từ và nếu không viết đúng yêu cầu số từ, bạn sẽ bị trừ ngay 0.5 điểm. Vậy làm thế nào để viết đủ số từ trong bài Writing? 5 tips dưới đây sẽ giúp bạn phần nào.

Tham khảo bài viết khác:

1. Viết một câu luận đề chi tiết

Khi viết mở bài, các bạn nên tìm một câu luận đề chi tiết. Nhưng không phải chép đề y nguyên mà cần biến tấu đi nhé. Với câu luận đề chi tiết, các bạn sẽ được giám khảo đánh giá cao hơn bởi câu này sẽ bắt đầu cho triển khai những ý tưởng sau đó.

Câu luận đề sẽ bắt đầu với “This essay will…” hoặc “In this essay, I will…”. Bạn sẽ thêm được số từ vào phần mở bài, có thể làm tăng điểm số bởi đạt được sự mạch lạc, gắn kết - tiêu chí chấm Writing. Trong phần Task 1 thì bạn viết lại theo tiêu chí báo cáo.

2. Mỗi đoạn mới, thêm câu lặp lại chủ đề


Khi bắt đầu viết một đoạn mới, để tăng thêm từ thì bạn nhắc lại chủ đề một lần nữa.
Ví dụ: “Another reason for the decline in academic standards is…” rather than “Another reason is…”

Chú ý lặp lại không giống nhau và nhiều bởi nếu lặp lại nhiều sẽ khiến bạn mất điểm. Nhưng việc lặp lại sẽ tạo được phong cách học thuật hơn cho văn bản (academic style of writing). Nó cũng giúp bạn viết nhanh hơn để hướng tới mục tiêu 150 hoặc 250 từ. Bạn sẽ nhận được điểm thưởng nếu bạn có thể diễn giải chủ đề ( paraphrasing) mỗi khi bạn đề cập đến nó.

3. Viết câu chuyển tiếp cho các đoạn


Khi chuẩn bị chuyển đoạn, các bạn hãy cố gắng để viết một câu chuyển tiếp. Bạn có thể đề cập đến những gì bạn đã viết hoặc giải thích những gì sẽ xảy ra tiếp theo ở bài viết. Một câu chuyển tiếp tốt có thể làm cả hai nhiệm vụ này: “Having look at X, I will now turn to Y.” Những câu này đều dùng được cho cả hai phần thi Writing, giúp bạn viết nhiều từ đồng thời giúp câu văn dài hơn. Ngoài ra, việc viết câu chuyển sẽ giúp đoạn văn liên kết và mạch lạc hơn.

4. Viết câu tóm tắt các luận điểm chính của bạn


 

Một câu tóm tắt cho các luận điểm chính là cách để kéo dài thêm từ, có thể giúp bạn kéo thêm được khoảng 40-50 từ đó. Viết tóm tắt  còn giúp bạn diễn giải và kết luận cho bài văn mạch lạc hơn.

Nhưng cách này chỉ nên áp dụng để kéo dài bài nếu chưa đủ số từ. Nếu đã đủ số từ thì không cần phải tóm tắt thêm, sẽ khá mất thời gian ở phần Task 1. Với Task 2 thì nên viết tóm tắt để đảm bảo bài luận xuyên suốt, mạch lạc.

5. Viết câu dự đóan tương lai


Với Task 1, các bạn nhìn vào dữ liệu được ra trong đề bài và thêm câu dự đoán xu hướng có khả năng xảy ra trong tương lai với số liệu này. Đây là cách thêm được thông tin mà còn giúp bài viết dài hơn nha.

Với Task 2: Hãy sử dụng câu điều kiện để dự đoán tương lai nếu còn thiếu từ. Sử dụng câu điều kiện còn giúp bạn tăng thêm sự kết nối trong phần này.

Với 5 tips này, hy vọng sẽ giúp các bạn viết bài IELTS Writing đủ số từ và không bị mất điểm trong bài thi nhé!

Nguồn: Kinh nghiệm luyện thi IELTS toàn tập