Rất nhiều bạn thắc mắc nên trả lời cho phần thi Ielts speaking part 1 dài hay ngắn, không biết bao nhiêu là vừa đủ. Tuy không có câu trả lời chắc chắn cho độ dài của từng câu hỏi nhưng các bạn không nên trả lời quá ngắn cũng như quá dài. Bởi nếu câu trả lời quá ngắn, giám khảo sẽ không có cơ sở để đánh giá khả năng tiếng Anh của bạn, còn quá dài sẽ dễ làm bạn mặc các lỗi ngữ pháp, ý tưởng không logic, … Vì vậy, dưới đây mình xin chia sẻ cho mọi người các cách để có thể dễ dàng kéo dài thời gian để suy nghĩ, mở rộng câu trả lời và giúp bạn dễ dàng đạt được điểm cao hơn nhé.
  1. So sánh với quá khứ
Bạn có thể nói về những gì bạn đã từng làm và trong hiện tại nó đã thay đổi Ví dụ: “Do you like listening to folk-songs?” Câu trả lời chưa ổn: “Yes I do” Câu trả lời ổn nhất:  I used to like listening to folk-songs, but then I changed my favourite music taste to Jazz because it has more beautiful lyrics.
  1. Thêm lý do cho mệnh đề
Ví dụ: “Do you like writing diary?” Câu trả lời chưa ổn: “Yes, I really like writing diary.” Câu trả lời ổn nhất: “Yes! I love writing diary. That’s a medium where I can open my heart comfortably and easily.”
  1. Kết hợp các chi tiết
Bạn nên dùng các từ liên kết: “and”, “or” hoặc “also” để đưa ra câu trả lời vừa đủ dài, vừa đảm bảo tính liên kết với nhau nhé. Ví dụ: “How long have you been living in Ha Noi?” Câu trả lời chưa ổn: “I have been living here for 10 years” Câu trả lời ổn nhất: “I have been living in this beautiful city for nearly 20 years. Although I was born in Bac Giang, my parents came here for settling down 10 years ago.”
  1. Nói về tương lai
Bạn có thể sử dụng một trong những cấu trúc như ‘will’ hoặc ‘be + going to’ để diễn tả những gì sẽ thay đổi trong tương lai Ví dụ: “Did you have a part-time job in the past?” Câu trả lời chưa ổn: ” Yes, I worked for a coffee shop” Câu trả lời ổn nhất: ” Yes, I worked for a coffee shop. But I’m going to search for a better job which I can learn some practical knowledge for my future job.”
  1. Đưa ý kiến trái chiều
Hãy thử sử dụng các từ như “although”, “however”, “even so”… để đưa các ý kiến trái chiều cho câu trả lời của mình nhé Ví dụ: “Is Nha Trang famous for beautiful beaches?” Câu trả lời chưa ổn: “Yes Nha Trang has many beaches.” Câu trả lời ổn nhất: “Definitely. Though some beaches are now not clean, others are still perfect for spending your vacations there.” Hi vọng những bí kíp trên này sẽ giúp bạn tăng điểm trong Speaking part 1 nhé! Chúc các bạn ôn tập tốt! Có thể bạn quan tâm: