Trong khi luyện thi ielts bạn sẽ gặp nhiều từ dịch nghĩa ra giống nhau, nhưng cách dùng trong từng tình huống sẽ khác nhau. Dưới đây là các cặp từ có nghĩa giống nhau giúp bạn có thể phân biệt rõ ràng nhất.

Xem thêm bài viết:

1. Phân biệt giữa See, Look & Watch

- See : xem trong có chủ ý, hình ảnh tự lọt vào mắt mình, bạn không mốn thấy nhưng vẫn thấy - Look : nhìn có chủ ý, ngắm nhìn, bạn muốn nhìn - Watch : nhìn có chủ ý 1 thứ gì đó, và thứ đó thường đang chuyển động Ex: - I opened the curtains and saw some birds outside. (Tôi mở tấm màn và thấy 1 vài chú chim bên ngoài) => Tôi mở tấm màn và thấy, tôi không định nhìn chúng, chúng chỉ tự dưng như thế - I looked at the man. (Tôi nhìn vào người đàn ông) => Tôi có chủ ý nhìn vào ông ta - I watched the bus go through the traffic lights. (Tôi nhìn chiếc xe buýt đi qua cột đèn giao thông) =>Tôi có chủ ý nhìn chiếc xe buýt, và nó đang chuyển động.

3. Phân biệt giữa Cause & Reason - What is the cause of your failure. - I have no reason for going there. =>> Nhận xét: Hai danh từ trên nếu chú ý, chúng ta có thể phân biệt được dễ dàng: cause = nguyên do phát sinh ra hậu quả), reason: lý do (biện chứng cho hậu quả). =>> Vậy muốn dịch câu: "Tôi không có lý do để trở về" Đừng viết: I have no cause for coming back. Phải viết: I have no reason for coming back. phân biệt giữa Cause & Reason phân biệt giữa Cause & Reason

2. AMONG - BETWEEN (giữa ,trong số )

a) Dịch câu : Bà ta cái bánh cho hai đứa trẻ

She divided the cake among the two children.(sai) She divided the cake between the two children.(đúng)

b) Dịch câu : Bà ta chia cái bánh cho ba đứa trẻ

She divided the cake between the three children.(sai) She divided the cake among the three children. (đúng ) - Dùng between cho 2 thứ /người . - Dùng among cho 3 thứ /người trở lên

c) Dịch câu : Việt Nam nằm giữa Lào ,Campuchia và Thái Bình Dương

Vietnam lies among Laos ,Cambodia and Pacific Ocean.(sai) Vietnam lies between Laos ,Cambodia and Pacific Ocean.(đúng) Dùng between cho giữa các vị trí chính xác rõ ràng.

4. ROUND - AROUND

a)Dịch câu: Tôi đã đi du lịch khắp tế giới

=>I have travelled round the world (sai) =>I have travelled around the world (đúng)

b) Dịch câu: Con tàu vũ trụ bay vòng quanh thế giới trong 40 phút

=> The spaceship travelled around the world in 40 minutes (sai) => The spaceship travelled round the world in 40 minutes (đúng)

Nhận xét:

Around dùng trong một phạm vi diện tích nào đó Round dùng cho chuyển động xung quanh một vật

5. AT THE END & IN THE END

a) Dịch câu : có một căn nhà nhỏ ở cuối đường

There is a small house in the end of the road .(sai) There is a small house at the end of the road .(đúng) AT THE END: cuối một điểm hoặc một phần của cái gì à Không gian

- At the end we reached the town. (sai) - In the end we reached the town. (đúng) IN THE END: Cuối cùng ,rốt cuộc là Thời gian

Trên đây là các cặp từ trái nghĩa các bạn sẽ thường xuyên gặp trong tiếng anh ielts nên các bạn cần lưu ý nhé. Chúc các bạn học tiếng anh tốt nhất.