Matching Heading Questions là dạng câu hỏi thường xuyên xuất hiện trong bài thi IELTS Reading. Bạn đã hiểu rõ về dạng câu này?

1. Matching Heading Questions  là gì?

Đây là dạng bài thi đưa ra một list những tiêu đề để bạn nối với các đoạn văn được cho trên đề bài. Thường sẽ có khoảng 5-7 tiêu đề và không giống số lượng đoạn văn. Tiêu đề có thể nhiều hơn số đoạn văn và thí sinh cần chọn nối đúng tiêu đề đó với đoạn văn đi cùng.

Format câu hỏi như sau:


Khi làm câu hỏi dạng đề bài này, các bạn thường gặp khó khăn bởi bài đọc với các đoạn khá dài, dễ gây nản chí và không biết chọn tiêu đề nào cho đúng.

Vì cần tóm gọn thông tin và chọn đúng tiêu đề nên khi làm bài, thường bạn cần đọc toàn bài, nắm được ý chính và nếu đọc quá nhanh, đọc lướt mà không chắt lọc được thông tin thì dễ không hiểu gì để làm bài, chọn đúng heading. Điều này thì đòi hỏi bạn phải rèn luyện kỹ năng đọc và tìm kiếm thông tin nhiều hơn nữa.

Và một số trường hợp heading có ý giống nhau nên thí sinh không phân biệt được để lựa chọn. Bên cạnh đó, có thể có những trường hợp pharase câu mà bạn không hiểu dễ mất thời gian, không làm xong bài tập. Bạn hãy bỏ qua những câu như thế nếu đang phân vân, sau khi làm xong câu dễ thì quay lại.

2. Tips làm bài Matching Heading Questions 

Để ăn điểm khi gặp câu hỏi dạng này, các bạn cần chú ý:

- Nên đọc toàn bài để hiểu rõ ý của các đoạn văn mà chọn đúng heading.

- Chú ý đọc kỹ heading và nối theo các đoạn, phân tích logic trước. Bạn cần xem lại bài đọc và câu tiêu đề để thấy sự gắn kết, tránh sập bẫy từ đồng nghĩa. Ví dụ, có từ environmental bạn có thể thấy từ ở câu hỏi nhưng trong đoạn văn không thấy. Nó đã được paraphrasing rồi với đoạn chứ từ green.

- Quan tâm các từ vựng đặc biệt, cảm thấy quan trọng để tìm kiếm những thông tin trong bài đúng hơn.

Bạn có 60 phút cho bài thi IELTS Reading nhưng với 40 câu hỏi thì bạn nên làm câu dễ trước, khó về tính lại. Bên cạnh đó, hãy nhớ đọc các phần kỹ hơn thì mới tìm được đáp án đúng.


3. Cách làm dạng bài Matching Heading Questions 

Bạn có thể áp dụng các bước dưới đây để làm bài Heading Matching nhé:

Bước 1: Đọc và dịch hiểu tiêu đề trong thời gian cho phép. Bạn xác định từ khóa chính của tiêu đề đó là gì và ghi lại ý nghĩa của nó để nối với đoạn văn.

Bước 2: Đọc đoạn văn đầu tiên. Ứng dụng kỹ năng Scan tìm ý chính, đọc lướt qua. Xem xét câu đầu tiên có liên quan đến tiêu đề không? Nếu không liên quan đến thì hãy bỏ qua.

Nhưng cũng cần chú ý đến dòng cuối vì nó cũng có sự logic cao.

Bạn thử áp dụng cách này để luyện tập nhé.

- Gạch chân những từ vựng mà bạn thấy trong đoạn văn có ý phù hợp với tiêu đề. Từ đây bạn có thể xác định sơ sơ các nội dung rồi. Khi luyện tập thì ghi nội dung ngay bên cạnh tiêu đề để đối chiếu với nội dung bạn thấy ở đoạn văn

- Đọc các đoạn văn không chỉ đọc câu đầu mà lướt, scan tìm ý, đọc kỹ một chút và từ phù hợp, chú ý cụm từ đồng nghĩa. Chú ý cả câu đầu và câu cuối nhé. Nếu thực sự vẫn chưa nhận thấy sự tương đồng ở các từ hay cảm thấy phân vân chọn tiêu đều giống nhau phù hợp với đoạn văn thì dừng lại đọc kỹ hơn.

Những đáp án chắc chắn thì chọn còn không thì để đó, làm hết các câu khác rồi quay lại.

Nói chung dạng Matching không quá khó nhưng cần cẩn thận và đọc kỹ hơn so với các dạng câu hỏi khác trong luyện thi IELTS Reading. Bạn cần rèn luyện tư duy tổng hợp để rút ra ý mà đoạn văn thể hiện từ đó chọn tiêu đề phù hợp.

Một bài luyện tập nhỏ mà bạn có thể hiểu rõ hơn:

Ví dụ với 2 đoạn văn được trích từ bài báo “Trees in Trouble – What is causing the decline of the World’s giant forests?’

“ Paragraph 1- Big trees are incredibly important ecologically. For a start, they sustain countless other species. They provide shelter for many animals, and their trunks and branches can become gardens, hung with green ferns, orchids and bromeliads, coated with mosses and draped with vines. With their tall canopies basking in the sun, they capture vast amounts of energy. This allows them to sustain much of the animal life in the forest.

Paragraph 2- Only a small number of tree species have the genetic capacity to grow really big. The mightiest are native to Northern America, but big trees grow all over the globe, from the tropics to the boreal forests of the high latitudes. To achieve giant stature, a tree needs three things: the right place to establish its seedling, good growing conditions and lots of time with low adult mortality. Disrupt any of these, and you can lost your biggest trees.”

Match the two paragraphs with two of the following three headings:

A. How wildlife benefits from big tress

B. Factors that enable trees to grow to significant heights

C. How other plants can cause harm

Phân tích:

Những từ vựng khó mà bạn có thể bắt gặp như ‘bromeliads’, ‘basking’ and ‘stature’. Tuy nhiên, các từ này không quan trọng lắm. Bạn đọc trước tiêu đề đã cho rồi đọc đoạn văn. Chú ý câu đầu và câu cuối.

A. How wildlife benefits from big tress - Động vật hoang dã hưởng lợi từ cây lớn

B. Factors that enable trees to grow to significant heights - Những yếu tố giúp cây phát triển chiều cao đáng kể

C. How other plants can cause harm - Những cây khác có thể gây hại thế nào?

Đoạn 1: Ngay câu đầu bạn sẽ thấy câu khẳng định tầm quan trọng của cây “Big trees are incredibly important ecologically.” Và những cụm từ khác thể hiện tầm quan trọng của cây đối với những sinh vật khác như  “they sustain...” “They provide shelter...” . Và trong đáp án là “How wildlife benefits from big trees”. Hãy chọn nó.

Đoạn 2: Bạn sẽ thấy những cụm từ được bôi đậm trên : A tree needs three things: the right place to establish its seedling, good growing conditions...--> câu nói mang tính liệt kê. Và trong đáp án là “Factors that enable tree to grow to significant heights”. Hãy chọn nó.

Hãy tập thực hành thêm tại đây nhé: https://ielts-fighter.com/reading/thetest

Một số bài viết tham khảo thêm: