Là dạng bài ít gặp nhất trong Writing Task 2 nhưng các bạn cũng nên tìm hiểu qua về “2 Questions” Essay để lỡ may lại “trúng đề” mà không biết làm thế nào.

Ad chia sẻ sơ lược về dạng bài này, hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn nhé. Nếu muốn biết cách làm những dạng bài khác thì bạn có thể click vào bài Cách viết IELTS Writing Task 2 nhé, đầy đủ các dạng bài nha.

1. Tìm hiểu dạng bài “2 Questions” Essay

Đây là dạng bài ít gặp nhưng khó nhất bởi vì đề bài đưa ra hai câu hỏi và bạn cần giải đáp nó trong cùng 1 bài văn. Nó sẽ rất khó khăn cho bạn trong phân bố thời gian hợp lý, giải thích chi tiết và logic, hoàn chỉnh vì phải trả lời cả hai câu liên tục.

Một đề mẫu:

Money is important in most people’s lives. Although some people think it is more important than others.

What do you feel are the right uses of money? What other factors are important for a good life?


Khi gặp trường hợp hai câu hỏi, nhiều bạn dễ bị rối về logic và không biết nên phân bố thời gian, đoạn văn như thế nào. Dưới đây là hướng dẫn để thực hiện bài mẫu mà các bạn có thể áp dụng theo nhé.

-  Bạn cần phân tích rõ về ý mà đề bài đưa ra, các câu hỏi trước.

- Chọn viết một đoạn trong thân bài là dành cho 1 câu hỏi. Nhớ có lời dẫn kết nối giữa đoạn đầu và đoạn thứ hai, để tạo sự logic.

Vì dạng đề này khá khó nên bạn cần rèn luyện nhiều để tạo được thói quen phân tích cũng như liên kết logic. Hãy chú ý đến những từ nối, cụm từ nối quan trọng để liên kết nhé. 
Listing & Order


firstly


secondly


thirdly


fourthly


lastly /last but not least /
finallyAdding Information


in addition


additionally


furthermore


moreover


also


not only ... but also as well
asGiving Examples


for example


one clear example is


for instance


such as


namely


to illustrate


in other wordsResults and ConsequencesHighlighting and StressingConcessions and Contrastsas a resultparticularlyadmittedlyconsequentlyin particularhoweverthereforespecificallyneverthelessthusespeciallyeven thoughhenceobviouslyalthoughsoof coursedespitefor this reasonclearlyin spite of still


on the other hand by contrast
in comparison alternatively another option could beReasons and CausesGiving your OpinionConcluding LinkersbecauseIn my opinionin conclusionowing to1 thinkto concludedue to1 believeto sum upsince1 admitto reiterateasIn my view 1 concur /1 agree 1
disagree / 1 cannot accept
2. Cách lập dàn bài chung

a. Mở bài

Bạn nên viết từ 2 câu trở lên

Câu 1: Giới thiệu về chủ đề đã được nêu ở câu hỏi. Đó là phần câu dẫn đầu, trước hai câu hỏi.

Câu 2: Viết câu trả lời khái quát nhất cho hai câu hỏi và liên kết sao cho thành câu có nghĩa. Nếu bạn đang mới tập viết thì không cần đưa vào 1 câu nhưng để ăn điểm cao hơn thì bạn cần biết cách kết hợp hai ý thành câu phức. Vì từ đây, giám khảo sẽ đánh giá cao người viết có thể sử dụng câu phức, tư duy liên kết. Nếu không chắc chắn, cứ viết hai câu nhé.

b. Thân bài

Nên chia làm hai đoạn, một đoạn từ 60-80 từ là ok rồi.

Đoạn 1:  Trả lời câu hỏi thứ nhất. 

Nêu câu trả lời khái quát cho câu hỏi 1 ở phần mở đầu đoạn. Tiếp theo, bạn triển khai những ý cụ thể hơn, kèm theo ví dụ, liên hệ thực tế để phân tích cũng như tăng tính thuyết phục cho câu trả lời.

Đoạn 2:

Trả lời câu trả lời thứ 2. Dẫn dắt từ nội dung đoạn ở trên bằng các từ nối, để vẫn thấy được sự logic. Nếu dẫn dắt tốt thì bạn sẽ có thể đạt điểm cao ở tiêu chí “Coherence and Cohesion”. Cấu trúc còn lại của đoạn cũng tương tự như đoạn 1.

c. Kết bài

Nhắc lại và tóm tắt nội dung câu trả lời của câu hỏi trong bài.

Bạn tham khảo bài mẫu của đề trên như sau:

Money has an important impact on most people’s lives, whether by being plentiful or in short supply. While it cannot buy happiness, it can provide much that is of value.

In my view the right use of money is to improve people’s lives, starting with one’s own family. First, it helps to provide the means for people to develop themselves – by supporting children’s growth, education and interests, through enabling adults to study and train or re-train and to develop skill to high level. A third way that money contributes is to provide pleasure, so that family members can pursue hobbies and enjoy holidays. Money is also necessary for many cultural interests: attending concerts and theatre, for example, or buying a musical instrument. A further use of money is to provide security against emergencies and in retirement. Last and not least, one of the right uses of money is to give to others, perhaps in the form of charity, so they can enjoy the same things that we can.

All the elements of life mentioned above are important, but ultimately people find satisfaction – a good life, that is in relation to other humans. We need to be part of a community, to give and receive, to have relationships with others in family, community and work environment. We need to be useful and to help others. The contributions we can make (or receive) in these endeavours may or may not be financial.

In other words, money is not the only, or even the most important, factor in developing a good life, but it can certainly make an important contribution.

 Trên đây là hướng dẫn sơ lược về cách viết bài IELTS Writing task 2 dạng 2 câu hỏi. Để học thêm về Speaking - Writing, các bạn tham khảo:

Khóa học IELTS Writing - Speaking online miễn phí

Chúc các bạn học tốt.