Dạng bài Discussion Essay là thường xuyên xuất hiện trong IELTS Writing. Các bạn khi học viết cần chú ý kỹ đến dạng bài này. Các đề thi hiện nay được chia sẻ xuất hiện dạng đề này khá thường xuyên.

Hôm nay, ad chia sẻ thêm về cách viết bài dạng Discussion Essay để các bạn tham khảo thêm. Bạn có thể tham khảo cách viết bài IELTS Writing Task 2 bài gốc với chia sẻ đầy đủ các dạng bài nhé.

1. Tìm hiểu về dạng bài Discussion Essay

Discussion nghĩa là thảo luận. Ở đây dạng bài này sẽ yêu cầu thí sinh phải viết về cả hai mặt của một vấn đề - discuss both views, thảo luận phân tích sau đó đưa ra ý kiến cá nhân của mình. Dạng bài này phổ biến ngang với dạng Argumentative Essay hôm trước.

Dưới đây ad sẽ chia sẻ cách viết, lập bố cục dạng bài này. Để xem bài gốc, bạn click cách viết IELTS Writing Task 2 với phân tích 5 dạng câu hỏi phổ biến nhất.

Lưu ý:

Bạn cần giải quyết 2 điểm khi viết bài discussion là:

- Mỗi mặt vấn đề được đưa ra đều có độ dài tương đương nhau, đừng để đoạn quá ngắn, đoạn quá dài. SỰ theien vị này sẽ không đem lại đánh giá cao vì như thế bạn không phân tích rõ các mặt của vấn đề như đề yêu cầu.

- Về ý kiến cá nhân, bạn không cần phải viết 1 đoạn dài riêng mà chỉ cần nói rõ ý kiến trong mở bài, kết bài rằng mình đồng ý với ý kiến nào. Thân bài phân tích ý kiến theo các vấn đề đặt ra.

Bạn xem video dưới đây về cách làm bài:

 

2. Cách viết dàn bài chung dạng bài Disscussion Essay

Các bạn nên chia dàn bài theo 3 phần và 4 đoạn như các bài Tasks 2 khác thông thường. Như dàn bài dưới đây, các bạn có thể áp dụng.

a. Mở bài

Ban viết tầm 2 câu trở lên, từ 30-50 từ tóm gọn lại:

- Câu 1 là giới thiệu chủ đề chính của bài viết. Ở đây áp dụng kỹ thuật Paraphrase nhé.

Ví dụ là thêm một câu “People have different views about …” (Mọi người thường có cách nhìn khác nhau về vấn đề gì đó) nhằm nêu lên vấn đề tổng quát. Cách này đơn giản nhất, sau khi tăng band thì bạn sẽ có những cụm khác hay hơn nhưng hãy dùng từ đơn giản trước nhé.

- Câu 2 nhắc đến hai mặt của vấn đề và ý kiến bản thân thế nào. Bạn nên thể hiện rõ rằng bạn đồng ý với ý kiến nào. 

- Ở câu thứ hai, chúng ta sẽ nhắc đến cả hai mặt của vấn đề và đưa ra ý kiến của bản thân. Phần này chúng ta nên đưa rõ ra luôn rằng chúng ta đồng ý với ý kiến nào. Đây sẽ phần sẽ rất quan trọng để xác định được sắp xếp ý ở phần thân bài.

b. Thân bài

Chia thành 2 đoạn, mỗi đoạn 5-6 câu trở lên. Vì với Task 2 tối thiểu là 250 từ còn tối đa cũng không nên quá dài, dễ' lan man. 

Đoạn 1:

Bạn nên dành đoạn 1 để nói về ý kiến không đồng ý trước. Vì sao bạn nên làm như vậy? Như thế sẽ giải thích khách quan hơn. Nếu bạn cho ý kiến đồng ý trước lên đầu thì dễ viêt nhiều, tập trung vào ý này mà bỏ rơi ý còn lại, phần đoạn sau sẽ sơ sài hơn. Bố cục bài viết do đó không cân bằng, chủ quan.

Bạn nêu những điểm tốt - không tốt, phân tích rõ ràng hướng nhìn nhận đó của vấn đề. Nói chung nên phân tích rõ vì cả hai ý kiến đều có sự tốt - xấu khác nhau, bạn cần nhìn nhận cả hai mặt để thể hiện sự khách quan hơn và cũng là giải thích vì sao có những người nhận định vấn đề theo hướng này.

Đoạn 2:

Đoạn này sẽ nói về mặt mà bạn đồng ý. Khi mở đầu đoạn, bạn có thể sử dụng những từ có tính đối lập để kết nối với ý ở đoạn 1 như “On the other hand”, hoặc “In contrast”, “However”, “Although/Despite/In spite of”...Từ đây, bạn nêu lên dù ý kiến trên có điểm đúng nhưng ý kiến 2 vẫn tốt hơn.

Bạn phân tích ở đoạn 2 là những điểm mạnh của ý kiến mình đồng ý, có thể so sánh với ý kiến đoạn 1.

Nếu đi theo ý kiến 2 thì có A, còn nếu đi theo ý kiến 1 thì không có A (với A là một lợi thế hoặc điểm mạnh chủ chốt)

c. Kết bài

Bạn viết khoảng 1-2 câu để tổng hợp và khẳng định lại rằng mình đồng ý với ý kiến nào trong 2 ý kiến. Ở những bài band cao hơn, người ta có thể viết dài hơn như bài mẫu band 8 dưới đây.

Với cấu trúc lập dàn ý như trên, bạn sẽ bắt đầu triển khai theo đề bài của mình. Hãy phân tích các từ khóa, những phần liên quan để bắt đầu viết bài nhé. Tham khảo thêm video bài học bên trên nha.

3. Bài mẫu theo dạng bài Disscussion Essay

Some people believe that media should be allowed to publish information about the private lives of famous people. Others say that everybody has a right to privacy and this practice must be controlled or even stopped. Discuss both views.

Bài mẫu:

We are living in a celebrity obsessed world where everything that famous people do or say makes headlines. If media publishes stories about the private lives of the rich and the famous, that is because there is an audience for them. People want to know what celebrities do, say, wear, eat and drink. Media merely satisfies this need  because it makes sound business sense for them.

Public personalities also have a private life that they want to shield from others. Just because they are famous, the media doesn’t have the right to publish all sorts of personal information about them. It has now become fashionable to publish photos and stories that are demeaning to famous people. This trend must be condemned. Everybody has flaws; however, when a celebrity exhibits them it becomes news. People get some weird pleasure from knowing that these famous men and women that they admire are not perfect.

On the flip side, there is a symbiotic relationship between celebrities and the media. One depends on the other for their existence. Celebrities need media exposure to remain celebrities. They are desperate to stay in the news. They need media attention to build their career. They become conscious of their right to privacy only after they have established themselves in the industry. At that stage, however, they can’t expect the media, which fuelled their growth, to stop writing about them.

To conclude, as long as people want to know about the private lives of famous personalities, media will oblige them with photos and stories. However, I believe that public personalities also have a right to privacy. Although I wouldn’t say that media should stop writing about famous people, I do believe that they should draw a line. Media must resist the temptation to publish stories that can destroy lives and careers.

(303 words)

Chúc các bạn học tập tốt nhé! Tham khảo bài viết trước về cách viết dạng bài Problems - Solutions nhé!