Trong IELTS Writing Task 2 có 5 dạng bài trong đó bài Problems/causes - solutions là dạng bài nêu vấn đề, nguyên nhân và đề ra giải pháp, đòi hỏi người viết phải thể hiện rõ nét. Hãy cùng tìm hiểu về cách viết bài với dạng câu hỏi này nhé.

Để biết rõ về cách viết 5 dạng bài, bạn click vào bài gốc Cách viết bài IELTS Writing Task 2 đầy đủ, chi tiết nhé.

1. Tìm hiểu về dạng bài Problems/causes - solutions

Dạng bài là câu hỏi cung cấp cho bạn một thông tin, sau đó tùy thuộc vào câu hỏi mà bạn quyết định sẽ viết gì trong bài viết. Trong đó, thân bài sẽ viết về nguyên nhân của vấn đề và sau đó phân tích hướng giải quyết. 

Đây là 3 đề ví dụ mà các bạn tham khảo để hiểu rõ về đề bài này:

1. In the developed world, average life expectancy is increasing. What problems will this cause for individuals and society? Suggest some measures that could be taken to reduce the impact of ageing populations.

2. In many parts of the world today there is a profitable market for products which lighten or whiten people’s skin. Outline the reasons for using such products and discuss what effects they have in terms of health and society.

3. The quality of life in large cities is decreasing. What could be the reasons behind this? What measures can be taken to resolve this problem.

Những từ in đậm như reasons, problems, causes đều thể hiện rõ nét là nguyên nhân nên nếu gặp những từ đồng nghĩa này và tương tự thì đó là dạng bài này.

Những từ phía sau như what effects, some measures tương đương nghĩa giải pháp, cách giải quyết...

Dựa theo những thông tin về câu hỏi này bạn sẽ thấy là đề bài dưa câu nêu vấn đề rồi câu hỏi, từ đó bạn biết được mình cần đưa thông tin vấn đề và giải pháp như thế nào trong thân bài.

2. Cách lập dàn bài chung và viết bài

Về phần lập dàn bài, các bạn chú ý đến các phần sau.

a. Mở bài

Tương tự với cách viết dạng bài Argumentative Essay lần trước, lần này bạn cần xác định làm theo hai bước sau:

- Bước 1: Paraphrase thông tin, diễn đạt lại nhận định trong bài, để đi vào vấn đề.

- Bước 2: Thông tin về những nội dung mà bạn sẽ triển khai trong bài viết của mình.

Nhưng ở bước thứ 2, không giống dạng trước, bạn không cần đưa ra ý kiến cá nhân mà cần thể hiện rõ hai đoạn thân bài của mình sẽ giải quyết Problems/ Causes - Nguyên nhân và Solutions - giải pháp (mở đầu giới thiệu sơ lược nội dung)

b. Thân bài

Thân bài bạn nên viết thành 2 đoạn, với nội dung từng đoạn nên đi theo hướng phân tích dưới đây.

Đoạn 1:

- Nêu ra nguyên nhân, vấn đề đó là gì.

- Giải thích nguyên nhân, vấn đề đó, phân tích logic và chi tiết.

- Đưa ra ví dụ của tình trạng đó để chứng minh.

Đoạn 2:

- Nêu những ảnh hưởng, giải pháp của vấn đề bạn nêu ra ở đoạn 1.

- Phân tích, lý giải những giải pháp đó giải quyết vấn đề như thế nào.

- Đưa ra ví dụ chứng minh.

Như vậy, bạn có thể thấy ở hai đoạn đều nêu ra và giải đáp sau đó là nêu ví dụ chứng minh. Bạn cần thực hiện đủ những ý này thì mới đáp ứng được các tiêu chí logic, mạch lạc và chi tiết đề ra.

c. Kết bài

Ở phần kết bài, những việc cần làm là:

- Tóm tắt lại ý chính trong 2 đoạn thân bài

- Nêu dự đoán, đánh giá vấn đề

Lưu ý, với dạng bài bày, các bạn nên đưa ra 1-2 hoặc nhiều vấn đề, giải pháp tương ứng với nhau trong hai đoạn bài để thể hiện sự ấn tượng hơn. Và khi phân tích, nêu ví dụ đều phải tương ứng để giữ độ mạch lạc, thống nhất.

Trên đây là hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 2 dạng bài Problems - Solutions. các bạn có thể tham khảo qua video này để hiểu rõ hơn:


Bài mẫu tham khảo theo đề trên:

It is observed that in many countries not enough students are choosing to study science subject. What are causes?

And what will be effects on society?

Outline

1. Introduction

2. Body Paragraph 1 - Causes

- science subjects are extremely difficult

- less job opportunities for graduates in science field

3. Body Paragraph 1 - Effects

- lack of technical breakthroughs and inventions

- employment crisis - students choose to study easier subjects

4. Conclusion

Bài mẫu IELTS Writing thực hiện band 8:

It is an evident phenomenon in many countries in the world that there is a shortage of students who choose to study science subjects as their major. There are some reasons to justify this trend and it also causes/ triggers adverse/unfavorable effects/impacts on the society.

The first reason why fewer students choose science as their major is that science subjects namely Biological Technology or Computer Science,… are extremely demanding. Generally, a major in science consists of related subjects with a great amount of specialized knowledge and a number of experiments, which can be very tough. As a result/ Consequently, students are often put under pressure a lot of pressure in order to understand and handle the tasks well. Another justification is that graduates may take risks of unemployment as there are fewer job opportunities for graduates in science majors. Instead, students are likely to choose a major that is not so demanding but still makes it easier for them to find a job.

The deficiency in students in science fields might trigger unfavorable effects to the society. The most clearly seen impact might be the imbalance between the number of students who study science and other majors. This may lead to the shortage of workers in scientific fields and also cause a lack/ insufficiency of technical breakthroughs and inventions. Additionally, there may be a crisis of employment due to the disparity in the number of graduates who choose other fields such as business, art or pedagogy and those who study science. More students majoring in science may be made redundant as there are less job opportunities in this area. As a result, this will increase the burden of unemployment on the society.

To conclude, reasons that cause the lack of students choosing science as a major vary, and this issue may bring several negative impacts on the society.

Chúc các bạn học tập tốt và sớm đạt điểm cao. Xem thêm 50 bài mẫu IELTS Writing Task 2 hay tham khảo nhé!