Cách viết mở bài IELTS writing Task 1

0
1728

IELTS fighter chia sẻ tài liệu cách mở bài IELTS writing Task 1.

Thời gian dành cho phần thi IELTS writing các bạn nên chỉ để 20 phút, tức là trong khoảng thời gian này bạn phải hoàn thành xong bài viết Task 1 có độ dài tối thiểu 150 từ.

writing task 1 cách viết

Mở bài của một bài viết rất quan trọng sẽ bao tổng quát nội dung của bài và  đưa ra yêu cầu trong bài viết nhưng các bạn sẽ không được chép lại giống tiêu đề.

Các bạn nên bắt đầu viết task 1 (viết đoạn mở bài) bằng cách nêu lại những thông tin đã được đưa ra trong phần đề bài. Chỉ cần viết 1-2 câu để chỉ ra biểu đồ này đang trình bày về vấn đề gì và mốc thời gian nào (nếu có) là đủ. Dưới đây sẽ  hướng dẫn các bạn chi tiết cách viết mở bài Task 1 các bạn tham khảo để học nhé!

https://drive.google.com/file/d/0B7PqGrg9aj4yckxLZV95T3VqbXc/view

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here