Sách - Báo - Truyện

Chia sẻ nguồn sách, báo, truyện để luyện kĩ năng đọc và học từ vựng, ngữ pháp tiếng anh cũng như luyện thi IELTS reading và IELTS writing hiệu quả.
Destination B1 - Sách học ngữ pháp hay cho bạn mới bắt đầu
Trọn bộ Cấu trúc hay gặp nhất trong bài thi Writing task 1
5 phút học nhanh: Cách sử dụng Giới từ chính xác
Trọn bộ Conan song ngữ giúp bạn luyện Đọc tốt