Sách - Báo - Truyện

Chia sẻ nguồn sách, báo, truyện để luyện kĩ năng đọc và học từ vựng, ngữ pháp tiếng anh cũng như luyện thi IELTS reading và IELTS writing hiệu quả.
Barron's IELTS Strategies and Tips - Học chiến thuật làm bài IELTS hiệu quả
Hiện tại hoàn thành - Công thức, bài tập có đáp án chi tiết
Các trung tâm luyện thi IELTS tốt nhất tp. Hồ Chí Minh
4000 Essential English Words - tài liệu từ vựng hay cho dân mất gốc