IELTS fighter tài liệu - trung tâm luyện thi IELTS với độ ngũ giảng dạy chuyên nghiệp và chất lượng luôn biên soạn tài liệu IELTS hay cho người học có thể sử dụng cho quá trình ôn thi IELTS được tốt nhất. Dưới đây là 16 TÀI LIỆU IELTS Fighter BIÊN SOẠN bạn nên download: 

  1. Bộ sách IETLS Writing target 7+ Task 1:https://goo.gl/c8YVUu Task 2:https://goo.gl/5jbhU7 Ideas: https://goo.gl/mxKOqQ
  2. Bộ Giải chi tiết Cambridge IELTS từ 7-11 Cam 7:https://goo.gl/iyKZq9 Cam 8:https://goo.gl/1zzOYk Cam 9: https://goo.gl/knwcK2 Cam 10: https://goo.gl/EORhaf Cam 11: https://goo.gl/Wk4ixz
  3. Cuốn sách IELTS Writing từ A-Z Link tải:https://goo.gl/96MHW5
  4. Tổng hợp từ vựng IELTS Speaking từ A-Z Link tải:https://goo.gl/Qi618n
  5. Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing chất lượng Task 1:https://goo.gl/xhsWrq Task 2:https://goo.gl/hH9hgb
  6. Topic Related Vocabulary by IELTS Fighter Link tải:https://goo.gl/QySYVY
  7. 570 từ vựng Academic hay - dễ học (có app) Link tải:https://goo.gl/MREuu6
  8. IELTS Speaking Vocabulary band 7.5+ Link tải:https://goo.gl/fx5SjD
  9. Cách viết introduction (đoạn mở bài) cho Task 1 Link tải:https://goo.gl/mxR0cv
  10. 10 topics hay gặp nhất trong IELTS Writing & Speaking Link tải:https://goo.gl/4GRRsK

? Một số chia sẻ về tài liệu để có thể học tập IELTS tốt hơn - theo lộ trình học chuẩn!

➤ 7 bộ tài liệu luyện thi IETLS hay nhất (từ cơ bản tới nâng cao) Chi tiết: http://ielts-fighter.com/…/Tong-hop-7-bo-tai-lieu-on-thi-IE…

➤ Tài liệu từ học lên 7.5 cho người mới bắt đầu Chi tiết: http://ielts-fighter.com/…/Tong-hop-tron-bo-Tai-lieu-tu-hoc…

➤ Tài liệu tự học từ 4.5 lên 7.5 chọn lọc Chi tiết: http://ielts-fighter.com/…/Tai-lieu-IELTS-tu-4-0-len-7-5-ch…

? Các hướng dẫn học tập ở nhà từ các thầy cô ➤ Hướng dẫn tự học IETLS toàn tập Chi tiết: http://ielts-fighter.com/…/GIAI-PHAP-cho-viec-TU-HOC-IELTS-…

➤ Hướng dẫn tự học IELTS Speaking ngay ở nhà Chi tiết: http://ielts-fighter.com/…/Huong-dan-tu-hoc-IELTS-Speaking-…

? Lộ trình tự học với các bài học Online ngay trên website, đầy đủ lý thuyết và bài tập: ➤ Lộ trình tự học 0 lên 5.0: goo.gl/SqedL0 ➤ Lộ trình từ học 5.0 lên 6.5: goo.gl/8T5ck7

? Groups IELTS Fighter - Hỗ trợ học tập! https://www.facebook.com/groups/616767661847687/