English Grammar in Use bản 2019 với thiết kế mới, mở ra nhiều phần chuyên sâu hơn giúp các bạn tham khảo học tập ngữ pháp tiếng Anh nói chung và dùng cho IELTS nói riêng thuận lợi hơn.

1. Review English Grammar in Use bản 2019 

Bản 2019 vẫn tập trung bài học đi theo các chủ điểm ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh. Các chủ điểm này có sự quen thuộc, mở rộng giúp người học nắm vững kiến thức nền tảng hơn.

Cụ thể sách chia thành 6 phần


Phần 1: Lesson

Chia sẻ bài học về 16 chủ điểm ngữ pháp quan trọng với 145 unit. Trong bài học cũng bao gồm các bài tập, ví dụ minh họa chi tiết.

    Đó là:

  1. Present and past

  2. Present perfect and past 

  3. Future tense 

  4. Modals verb

  5. If and wish 

  6. Passive voice 

  7. Reported speech

  8. Questions and auxiliary verbs 

  9. Ing and to 

  10. Articles and nouns 

  11. Prounouns and determinersRelative clause  

  12. Relative Clauses 

  13. Adjective and adverbs 

  14. Conjunctions and prepositions 

  15. Preposition

  16. Phrasal verbs 

Tương tự vẫn giống cuốn bản cũ nhưng thiết kế đẹp và bài tập chi tiết,mở rộng một chút hơn so với bản cũ.

Thiết kế sách đẹp, màu sắc, dễ sử dụng

Phần 2: Appendix - Phụ lục đính kèm 

Những phần quan trọng khác cần giải thích. Phần phụ lục sẽ giới thiệu các thông tin về bài học mở rộng thêm giúp bạn hiểu rõ ngữ pháp hơn.

Phần 3: Additional exercises - Bài tập bổ trợ.

Những bài tập thực hành chi tiết hơn được đan xen theo các Unit, giúp bạn tổng hợp kiến thức và luyện tập thêm

Phần 4: Study guide - Hướng dẫn học tập.

Đây là một phần nhỏ hướng dẫn các bài học được chia sẻ như thế nào, nên học ra sao với các Unit. Từ việc nhóm học các thì trong tiếng Anh đến loại từ, cấu trúc câu khác nhau ...sẽ giúp bạn học thuận tiện hơn.

Phần 5: Key - Đáp án các phần bài tập

Chắc chắn rồi, những key đáp án được chia sẻ ở cuối sách giúp bạn kiểm tra lại mình đã làm chính xác chưa.

Phần 6: Index - Cách dùng từ

Nội dung phần Index sẽ hướng dẫn bạn các từ vựng cơ bản được sắp xếp theo bảng chữ cái tiếng Anh sẽ đi với giới từ/danh từ/... nào, cấu trúc và cách dùng ra sao. Phần này tóm gọn một vài trang ở phía sau.

Với cuốn sách này, các bạn sẽ có được nguồn ngữ pháp học tập hiệu quả để tạo nền tảng vững chắc học IELTS.

2. Link tải sách

Đây là link tải bản English Grammar in Use 2019, các bạn click tải về và tham khảo học nha:  

https://www.fshare.vn/file/UPTNJJPP48JN?token=1567959264

Bên cạnh cuốn Intermediate, bạn có thể tải trọn bộ cuốn Basic và Advanced tại đây nữa nhé:

TRỌN BỘ ENGLISH GRAMMAR IN USE BASIC - INTERMEDIATE - ADVANCED

Chúc các bạn học tốt với tài liệu hữu ích này nhé!