IELTS Sentence Completion (Hoàn thành câu)

0
1880

Mục đích của dạng bài: để biết làm thế nào trả lời dạng bài hoàn thành câu trong IELTS và kiểm tra paraphrase và synonyms (từ đồng nghĩa)

Trong reading, dạng bài này thường yêu cầu thí sinh hoàn thành câu.

Ở dạng này, bạn sẽ được cho sẵn các câu từ bài đọc và bạn phải tiền từ phù hợp vào các chỗ trống.

Hãy đọc đề bài để kiểm tra xem bài thi yêu cầu bạn sử dụng chính xác từ (exact words) trong bài đọc hay không.

Khi làm dạng bài này, những lưu ý quan trọng là:

– Đảm bảo câu trả lời không vượt quá giới hạn từ – một số từ hay tính từ không cần thiết có thể được lược bỏ để đảm bảo yêu cầu này.

– Đảm bảo câu trả lời phù hợp với cả vế câu về mặt ngữ pháp.

– Lưu ý rằng các câu văn sẽ không sử dụng lại các từ xuất hiện trong bài đọc.

Với các câu được cho trong các dạng bài hoàn thành câu IELTS sẽ không giống hệt như trong bài đọc mà đã được paraphrase, synonyms.

Paraphrase: lặp lại một số vấn đề đã đề cập trong bài viết bằng những cách nói khác.

Synonym: một từ hay cụm từ có nghĩa giống hoặc gần giống với từ, cụm từ khác.

Vì vậy khi nhìn vào câu hỏi, bạn cần tìm ra paraphrase được sử dụng hoặc có thể một vài synonyms để khoanh vùng câu cần tìm và tìm ra câu trả lời.

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here