Lượn lờ trên Youtube mình sẽ tổng hợp cho các bạn những bài học video hay mà mình nghĩ các bạn nên lựa chọn thêm. Đầu tiên đây là video bài học về những TOpic phổ biến trong IELTS speaking mà chúng ta không thể bỏ qua. Cô giáo trong video hướng dẫn cách trả lời In relationship là một chủ đề thường xuyên xuất hiện nhất trong kì thi IELTS. PART 1:
  • Do you see your friends very often?
  • What do you like about your close friends?
  • Have you known each other long?
https://www.youtube.com/watch?v=rJ8RohWv3W8&t=4s PART 2: Describe a person you are very close to. You should say:
  • who this person is
  • when you met them
  • where you met them
and say what it is about them you like so much. https://www.youtube.com/watch?v=aRykFXqa0yQ   PART 3:
  • Examiner: Do you think marriage is still as important as ever?
  • Examiner: What do you think is the ideal time to get married?
https://www.youtube.com/watch?v=6-hYLCdTbnU&t=130s Trong video cô giáo chia sẻ kỹ cho mọi người cách trả lời hiệu quả các câu hỏi đạt điểm Speaking 8.0 nhé!

Nguồn: IELTS Fighter - youtube