IELTS Writing – Một Số Từ Vựng Sử Dụng Trong Ielts Writing Task 2

0
2081

Trong phần thi IELTS Writing Task 2 yêu cầu các ứng viên sử dụng nhiều từ vựng khác nhau. Các từ vựng liên kết câu và các cấu trúc giúp bài văn mạch lạc hơn. Sử dụng càng đa dạng các từ vựng để liên kết các câu văn và tạo sự liên tiếp giữa các đoạn văn sẽ giúp bạn cải thiện được điểm số IELTS của mình. Vì vậy, việc nắm được càng nhiều và cách sử dụng từ vựng là rất quan trọng.

Trong bài viết sau đây là tổng hợp một số từ vựng trong IELTS Writing task 2. Hy vọng qua bài viết này có thể hỗ trợ các bạn học tốt hơn.

Expressing personal opinions:

 • In my opinion, …
 • Personally, I think that …
 • It seems to me that …
 • I must admit that …
 • I believe/suppose that …
 • I cannot deny that …
 • As I see it, …
 • As far as I’m concerned, …
 • I would argue that …
 • I’d like to point out that …
 • In my experience, …

Very strong opinions:

 • I am sure that …
 • I am convinced that …
 • I am certain that …

Example: I would argue that computers are rather beneficial for kids.

Proving your arguments

 • to attest, …
 • to prove, …
 • this (fact) is attested/proven by …
 • this (fact) is evidenced by …
 • this (fact) is testified by …
 • this (fact) is endorsed/supported by…
 • this (evidence) establishes that …

Example: Consuming moderate amounts of sweets can be good for health. This is evidenced by a number of cases when people improved their health conditions by eating chocolate.

Expressing general point of view:

 • It is (generally) claimed that …
 • It is (generally) said that …
 • It is (generally) thought that …
 • It is (generally) considered that …
 • A common opinion is that …
 • A popular belief is that …

Example: It is considered that rigorous diets are very unhealthy.

Outlining facts

 • The fact is that …
 • It is obvious that …
 • It is clear that …
 • There is no doubt that …
 • This proves that …

Example: It is obvious that deforestation has no positive effects.

Generalizing

 • Generally speaking, …
 • On the whole, …
 • Typically, …
 • By and large …

Example: Generally speaking, smoking is a bad habit.

Giving examples

 • For example, …
 • For instance, …
 • A good illustration of this is …
 • Evidence for this is provided by …
 • We can see this when …

Example: A lot of wild animals are endangered. Evidence for this is proved by decreasing number of species.

Concluding

 • To summarise, …
 • In conclusion, …
 • Overall, …
 • On balance, …
 • Taking everything into consideration, …

Example: Overall, no parents should neglect their children.

Chúc các bạn học tốt!

Xem thêm: Bộ tài liệu luyện thi IELTS cấp tốc không thể thiếu

5 bí kíp giúp luyện thi IELTS tại nhà hiệu quả

Kinh nghiệm phát âm tiếng Anh giọng Anh

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here