Khi viết bài task 1 (phần biểu đồ), việc miêu tả các số liệu là không tránh khỏi. Trong quá trình miêu tả, sẽ rất kì nếu câu nào chúng ta cũng lặp đi lặp lại cụm từ như "the number of X" hay "the percentage of X". Vậy phải làm sao để tránh lặp các cụm này? Xem thêm bài viết:  Nhiều bạn chọn cách liều mạng sử dụng các cụm "the percentage of" hay "the amount of" để thay thế cho “the number of”. Gọi là liều mạng là vì khi các bạn dùng 2 cụm này để thay thế cho "the number of", bạn sẽ tránh được việc lặp từ nhưng bạn ko tránh được việc nhận điểm thấp cho tiêu chí từ vựng. "The percentage of" chỉ dùng cho số liệu phần trăm, còn "the amount of" chỉ dùng khi danh từ đứng sau nó là danh từ không đếm được. Vì thế chúng ta hoàn toàn không thể dùng chúng để thay thế cho "the number of". Vậy giải pháp là gì? Để tránh việc lặp cụm "the number of", giải pháp cho chúng ta là thay đổi cấu trúc câu. Giả sử ta có câu "The number of people who learn English in Vietnam is 50,000". Có thể dùng 2 cấu trúc sau để diễn đạt câu trên. 1) Dùng số liệu làm chủ ngữ Thực ra loại cấu trúc này tự nhiên hơn cấu trúc "the number of..." nhiều, và thậm chí còn dễ viết hơn. Chúng ta sử dụng cấu trúc này bằng cách đưa số 50,000 lên làm chủ ngữ. Các bạn nhớ thêm đơn vị vào sau số liệu. Trường hợp này đơn vị là people. Đã có chủ ngữ rồi thì giờ việc còn lại chỉ là tìm động từ chính và các thành phần phụ rồi đưa vào câu thôi. Vậy ta có câu hoàn chỉnh như sau: 50,000 people in Vietnam learn English. 2) Dùng cấu trúc there + to be Cấu trúc này thì mình dám chắc là hầu hết người học tiếng Anh đều sử dụng thành thạo. Nhưng mình không hiểu sao nhiều người lại ko chịu tận dụng một cấu trúc đơn giản và hiệu quả như thế này. Với cấu trúc này thì mọi người chỉ cần lưu ý về danh từ đếm được/không đếm được và thì của động từ thôi. Thông thường ta sẽ cần bổ sung mệnh đề quan hệ vào danh từ để diễn đạt chính xác ngữ cảnh trên biểu đồ. Vậy ta có: There are 50,000 people in Vietnam who learn English. Đối với cụm "the percentage of", các bạn cũng áp dụng tương tự như trên. Nhưng lưu ý một điều rất quan trọng là sau danh từ đếm được thì chia động từ số nhiều, còn sau danh từ không đếm được thì chia động từ số ít. Ví dụ, "80% of people in Vietnam learn English". "80% of water in Africa is used for agriculture". "There are 80% of people in Vietnam who learn English". "There is 80% of water in Africa used for agriculture". Chỉ cần áp dụng linh hoạt những cấu trúc đơn giản để miêu tả số liệu, bạn hoàn toàn có thể đạt điểm cao cho bài task 1. Ko cần học thêm thứ gì cao siêu. Bạn download 1 số tài liệu IELTS writing: