Chắc những bạn đã và đang tìm hiểu Ielts đều biết rằng điểm khác nhau cơ bản của Ielts Academic (Học thuật) và Ielts General (Tổng quát) là ở phần Writing Task 1. Thay vì phân tích các loại biểu đồ như Pie Chart, Line, ... trong Ielts Academic thì Ielts General sẽ yêu cầu bạn hoàn thành 1 lá thư. Chủ đề của lá thư khá đa dạng, có thể liên quan đến việc phàn nàn về sản phẩm, dịch vụ, xin nghỉ phép hay xin học bổng, việc làm, … Mỗi một loại thư yêu cầu một phong cách viết khác nhau,ví dụ như formal, Semi – formal và informal. Để đạt đạt được điểm cao trong Writing task 1 này thì bạn cần nắm rõ những quy tắc dưới đây nhé!
  1. Phần mở đầu và phần kết
Hai phần này khá đơn giản, tuy nhiên bạn phải tùy vào người bạn đang viết thư cho là ai để sử dụng cách xưng hô cho phù hợp, và luôn nhớ rằng phải kết thúc câu chào bằng một dấu phẩy.
  • Với người mà bạn chưa biết tên, chưa gặp thì nên bắt đầu bằng Dear Sir/Madam và kết thúc bằng Yours faithfully
  • Với người có thể bạn đã gặp hoặc chưa gặp nhưng có tên quen thuộc với bạn thì nên bắt đầu bằng Dear Ms Lan/ Dear Mr Janny và kết thư bằng Yours sincerely.
  • Với một người mà bạn đã quen, người mà bạn đã biết tên thì nên bắt đầu bằng Dear Loan, Dear Tonny và kết thúc bằng best regards/ warm wishes.
  1. Phần thân bài.
Các câu mở đầu thường được sử dụng trong phần thân bài như sau: I am writing to ask/ tell//inform you that... I am writing in connection with... I am writing in response to... Yêu cầu giúp đỡ: I would be grateful if you could... I'd like to ask for information about... Phàn nàn: I'm writing to express my dissatisfaction/annoyance/ about... I'm writing to express my anger at... ... is not what I expected/was expecting. Cảm ơn về điều gì đó: I'm very grateful for... I'd like to thank you very much for...
  1. Khi viết thư, không vòng vo làm mất thời gian, dễ lạc đề mà hãy trả lời trực tiếp vào vấn đề chính. Hơn nữa, hãy chú ý trả lời theo trình tự của sự việc diễn ra trong thư và sử dụng linking words để làm rõ trình tự nhé, ví dụ: before, then, after, …
  2. Chú ý sử dụng đúng ngữ pháp để người nhận biết cách tiếp cận thông tin như thế nào là chính xác nhất.
Qua bài viết này, hi vọng sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn đang dự định thi Ielts General trong định hướng làm bài nhé. Xem thêm: