Đây là đề Writing Task 2 của kì thi ngày 10 tháng 03 về chủ đề các tòa nhà có nên được xây theo công dụng của nó không.

SAMPLE QUESTION / Đề mẫu:

When designing a building, the most important factor is the intended use of the building rather than its outward appearance. To what extent do you agree or disagree? (Khi thiết kế một tòa nhà, nhân tố quan trọng nhất chính là mục đích sử dụng của tòa nhà chứ không phải là vẻ bề ngoài của nó. Bạn đồng ý hay không đồng ý đến mức nào?)

SAMPLE ANSWER / Bài làm mẫu:

When it comes to building design, architects often have to make compromises between form and function. Many feel that the purpose of the building should dictate these decisions. I agree that how the building will be used is a key factor, but I think that how it looks is just as important.

Those who argue that buildings should be constructed according to its function are mainly thinking about the people who will later use the building. If a building is unable to perform its most basic functions, then it is undoubtedly a failed project. For example, if an architect is building a primary school then they must consider parking areas, how cars will pick up and drop off children, where to put the playground, access for people with disabilities, and that is just the area around the school. A beautiful parking lot that only has room for a handful of cars is useless. Inside the school, they also need classrooms that are large enough, hallways that do not get easily too crowded, a good number and location of restrooms and many other pragmatic concerns. If the architect is overly focused on how the school looks, then they may sacrifice ease of use and practicality.

However, the look of the building is also important because of the role of art in everyday life. Architecture is often considered one of the original and purest forms of artistic expression. I am reminded of a quote from Pablo Picasso who said ‘Art washes away from the soul the dust of everyday life.’ Imagine a city filled with ugly, utilitarian structures like many Soviet-era buildings. These buildings will not lift people’s spirits or encourage them to contemplate the intended message. Contrast this with a city where architects have been given free rein to be artists. As long as the buildings are also functional, you will find a city filled with beauty and provocation that enhances life for its inhabitants. The outward appearance does not have to be beautiful, but it has a responsibility to contribute something to enrich the lives of everyday people.

In conclusion, how a building works is equally as important as how that same building looks. Form should not follow function but be fused together in order to add to the aesthetic dimension of a city. It is undoubtedly more challenging, expensive and time-consuming to achieve this kind of balance, but it is also worth the effort.

ANALYSIS / Phân tích từng đoạn từng đoạn:

When it comes to building design, architects often have to make compromises between form and function. Many feel that the purpose of the building should dictate these decisions. I agree that how the building will be used is a key factor, but I think that how it looks is just as important.

*Câu đầu tiên đơn giản nêu lại vấn đề chung là gì - kiểu dáng và công dụng của các tòa nhà.

*Câu thứ hai đề cập lại rằng nhiều người cảm thấy công dụng quan trọng hơn.

*Câu thứ ba là ý kiến chủ quan đúng của tôi - kiểu dáng và công dụng quan trọng như nhau.

Those who argue that buildings should be constructed according to its function are mainly thinking about the people who will later use the building. If a building is unable to perform its most basic functions, then it is undoubtedly a failed project. For example, if an architect is building a primary school then they must consider parking areas, how cars will pick up and drop off children, where to put the playground, access for people with disabilities, and that is just the area around the school. A beautiful parking lot that only has room for a handful of cars is useless. Inside the school, they also need classrooms that are large enough, hallways that do not get easily too crowded, a good number and location of restrooms and many other pragmatic concerns. If the architect is overly focused on how the school looks, then they may sacrifice ease of use and practicality.

*Câu đầu tiên là câu chủ đề gói gọn ý chính cho toàn đoạn của tôi (các nhà kiến súc quan tâm người ta sẽ sử dụng kiến trúc như thế nào).

*Câu thứ hai giải thích ý chính của tôi, nói rằng nếu một tòa nhà không thể được sử dụng như dự định thì chính là một sự thấy bại. Giải thích ý chính của các bạn trong đúng một câu thường khá quan trọng.

*Câu thứ ba đưa ra một ví dụ về tất cả khu vực đều có mục đích sử dụng trong một trường tiểu học.

*Câu thứ tư phát triển chuyện gì sẽ xảy ra nếu bãi đậu xe quá nhỏ.

*Câu thứ năm đưa ra thêm ví dụ một nhà kiến trúc sư phải cân nhắc cái gì trong trường.

*Câu thứ sáu tóm tắt lại, một kiến trúc sư quá tập trung vào vẻ ngoài của ngôi trường có thể tổn hại các yếu tố chức năng của ngôi trường.

However, the look of the building is also important because of the role of art in everyday life. Architecture is often considered one of the original and purest forms of artistic expression. I am reminded of a quote from Pablo Picasso who said ‘Art washes away from the soul the dust of everyday life.’ Imagine a city filled with ugly, utilitarian structures like many Soviet-era buildings. These buildings will not lift people’s spirits or encourage them to contemplate the intended message. Contrast this with a city where architects have been given free rein to be artists. As long as the buildings are also functional, you will find a city filled with beauty and provocation that enhances life for its inhabitants. The outward appearance does not have to be beautiful, but it has a responsibility to contribute something to enrich the lives of everyday people.

*Câu đầu tiên là câu chủ đề bao gồm ý chính của tôi cho toàn đoạn (kiến trúc là một hình thái nghệ thuật quan trọng và nghệ thuật lại quan trọng trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta).

*Câu thứ hai giải thích ý kiến của tôi, nói rằng kiến trúc là một dạng nghệ thuật.

*Câu thứ ba chứng minh ý kiến của tôi một câu trích dẫn từ Picasso giải thích tại sao nghệ thuật lại quan trọng.

*Câu thứ tư chứng minh ý chính của tôi bằng một giả dụ về thành phố thực dụng.

*Câu thứ năm giải thích người dân trong thành phố này sẽ cảm thấy thế nào.

*Câu thứ sáu đối lập với điều bày bằng một thành phố giả dụ tươi đẹp khiến cuộc sống tốt hơn.

*Câu thứ bảy kết luận lại, nói rằng nghệ thuật không nhất thiết phải đẹp nhưng theo cách nào đó nó nên khiến cuộc sống của con người phong phú hơn.

In conclusion, how a building works is equally as important as how that same building looks. Form should not follow function but be fused together in order to add to the aesthetic dimension of a city. It is undoubtedly more challenging, expensive and time-consuming to achieve this kind of balance, but it is also worth the effort.

*Câu đầu tiên nêu lại ý kiến của tôi đó là một tòa nhà trông như thế nào và hoạt động như thế nào quan trọng như nhau.

*Câu thứ hai đề cập lại nguyên nhân đằng sau ý kiến của tôi.

*Câu cuối cùng thêm vào chi tiết phụ công nhận thách thức này nhưng cho rằng nó đáng giá.

VOCABULARY / Các định nghĩa từ vựng:

compromise (v): thỏa hiệp

form and function (n): kiểu dáng và công dụng

dictate (V): quyết định tất cả

key factor (n): nhân tố chủ chốt

mainly thinking (v): chủ yếu nghĩ đến

undoubtedly (adv): chắc chắn, tất nhiên

consider (v): cân nhắc, xem xét

pick up (phrasal verb): đón

drop off (phrasal verb): đưa

access (n): lối đi

disabilities (n): khuyết tật

handful (adj): một vài, ít

overly focused (adj): quá chú trọng

sacrifice ease of use (v): hy sinh tính dễ sử dụng

role of art (n): vai trò của nghệ thuật

often considered (v): thường được xem

artistic expression (n): biểu cảm nghệ thuật

everyday life (n): cuộc sống đời thường

utilitarian (adj): thực dụng

Soviet-era (n): thời xô viết

lift people's spirits (v): nâng cao tinh thần của người dân

contemplate (v): suy ngẫm

Contrast this with (verb phrase): so với

free rein (n): quyền tự do

provocation (n): sự khơi gợi

enrich (v): làm phong phú

fused together (v): kết hợp với nhau

aesthetic dimension (n): chiều hướng thẩm mỹ

time-consuming (adj): tốn thời gian

worth the effort (adj): đáng công sức

Xem thêm bài viết:  Hi vọng với những chia sẻ trên đây sẽ giúp các bạn có thêm những kiến thức hữu ích hơn để luyện IELTS writing nhé! Chúc các bạn học tốt và chinh phục điểm cao writing như mong muốn