Bài viết này mình sẽ chia sẻ cho các bạn bộ tài liệu luyện thi IELTS band 6.5 - 7.0 IELTS. Tất cả những tài liệu này mình đã tổng hợp và chọn lọc hi vọng sẽ giúp ích các bạn học IELTS hiệu quả nhé. 

CompleteIELTS 6.5-70

https://drive.google.com/open?id=0B6o0Uel9blGRc3FwMXpqZ2NUM0k&authuser=0

Direct to IELTS

https://drive.google.com/file/d/0B6o0Uel9blGRb2d6SmZkOG5heGc/view

Bộ Tài liệu hướng dẫn viết Task 2 "How to write great essays" - Lauren Skarkey:

https://drive.google.com/open?id=0B6o0Uel9blGRb2d6SmZkOG5heGc&authuser=0

IELTS target 7.0

TẠI ĐÂY

(Chưa có file nghe)

Academic Writing for IELTS của Sam McCarter

https://drive.google.com/file/d/1lHc-1EcL5cCjkIWnIpE2QSDsXw-J40qV/view

IELTS Speaking - Mat Clark.

Link downoad Book: http://www.mediafire.com/?jfd1ijx1izr35mb

Link download CD: http://www.mediafire.com/?mcyyl1r0t0c

Bộ tài liệu Collins 4 kỹ năng band 6.5+

  • Collins – Listening for IELTS


https://drive.google.com/file/d/0Bz_qyGoXgkePdkRXWlQ3SS1MRTQ/view

  • Collins – Reading for IELTS


https://drive.google.com/file/d/0Bz_qyGoXgkePaEItN21kMmNya2s/view

  • Collins – Speaking for IELTS


https://drive.google.com/file/d/0Bz_qyGoXgkePZmlzVXhVbGpmRjg/view

  • Collins – Writing for IELTS


https://drive.google.com/file/d/0Bz_qyGoXgkePdlR2OU52Z24tbHc/view

  • Collins – Vocabulary for IELTS


https://drive.google.com/file/d/0Bz_qyGoXgkePWEd2ekVXT0dOZEE/view

IELTS Advantage Reading Skills

https://drive.google.com/open?id=0B6o0Uel9blGRQUdXNGZNN3hiaEE&authuser=0

IELTS Advantage Writing Skills

https://drive.google.com/open?id=0B6o0Uel9blGRNUktd0hqQVNSS2M&authuser=0

IELTS Advantage Speaking & Listening Skills

https://drive.google.com/drive/folders/0B6o0Uel9blGRQjZEZV9JcTBoeD

The Official Cambridge guide to Ielts

https://drive.google.com/file/d/0B7PqGrg9aj4yWWlMeEhMVHdKWm8/view

Mission IELTS 1 Workbook & Audio

https://drive.google.com/open?id=0B6o0Uel9blGRaHh3dl9kc3lTbXM&authuser=0

Mission IELTS 2 Workbook & Audio

https://drive.google.com/open?id=0B6o0Uel9blGRSTJYWkdIU1dtdFE&authuser=0

Target Band 7: IELTS Academic – How to Maximize Your Score

https://drive.google.com/file/d/0B7PqGrg9aj4yTlA4Z3N1NmZJcUE/view

Improve your IELTS Listening and Speaking 6.0 - 7.5

https://drive.google.com/file/d/0B6o0Uel9blGRajFQREFGdi1aclk/view

Improve your IELTS Reading 6.0 - 7.5

https://drive.google.com/open?id=0B6o0Uel9blGRb3FBa19TbTE4QVU&authuser=0

Improve your IELTS Writing 6.0 - 7.5

https://drive.google.com/open?id=0B6o0Uel9blGRdTR1RlNueGF5ekE&authuser=0

Collocations in Use – Cambridge

https://drive.google.com/file/d/0Bz_qyGoXgkePOGtsSjBnc3RTVEk/view

Succeed in IELTS speaking

https://drive.google.com/open?id=0B6o0Uel9blGRbnBZNkd5bTlERk0&authuser=0

Lưu ý: Những bộ sách này tầm khoảng 4.0 - 5.0 IELTS trở lên học nhé! Chúc các bạn học tốt.