Chắc nhiều bạn chưa nắm rõ được tầm quan trọng của Synonyms (từ đồng nghĩa) trong bài thi Ielts, đặc biệt là đối với kỹ năng Writing. Đầu tiên, vai trò quan trọng nhất có lẽ là phục vụ cho quá trình” paraphrase” – 1 trong những kỹ năng không thể thiếu trong bài thi viết.Thông thường các bạn thường sử dụng từ ngữ hoặc cấu trúc câu khác để viết lại câu (paraphrase) và sử dụng chúng trong phần introduction của mình. Tuy nhiên, sử dụng từ đồng nghĩa lại là cách phổ biến, đơn giản và hiệu quả nhất để paraphrase. Ví dụ: The best way to solve the world’s environmental problems is to increase the cost of fuel. To what extent do you agree or disagree? Bạn có thể sử dụng những từ đồng nghĩa như dưới đây để paraphrase lại câu hỏi và biến thành câu introduction cực chất của mình: Way = feasible measure Environmental problem = environmental degradation Increase the cost of fuel = raise the price of fuel The best way to solve = an effective solution
  • Environmental degradation is one of the most alarming issues that we are facing. While some people agree that the most feasible measure to deal with this problem is to raise the price of fuel, I think it is an effective solution, but far from being the best.
Thứ 2, từ đồng nghĩa cũng rất quan trọng trong phần thân bài chứ không chỉ đối với mở bài, chúng giúp bạn có thể phát triển luận điểm của mình đa dạng hơn, giúp bạn không lặp đi lặp lại 1 từ/cụm từ quá nhiều lần trong cùng một đoạn văn. Ví dụ một đoạn văn của đề thi writing 25.3.2017: On the one hand, it is undeniable that the higher cost of fuel will ameliorate environmental contamination. The more expensive gas, petrol and oil become, the less people burn them for commuting demand. For this reason, CO2 emissions will decline dramatically, curbing the possibility of global warming. Furthermore, this money can be invested in reducing the quantity of pollutants released into the air. For example, government will have more funding for research projects to find out eco-friendly energy sources or upgrade pollutant treating system, so the environment can be protected. Bạn có thể thấy được họ đã dung những từ đồng nghĩa như sau: The higher cost of fuel = the more expensive gas, petrol and oil become Ameliorate environmental contamination = environment can be protected Thứ 3, từ đồng nghĩa giúp bạn dễ dàng đáp ứng đủ tiêu chí Lexical Resource trong Writing. Với tiêu chí này, nếu bạn sử dụng từ đồng nghĩa nhiều sẽ giúp bài thi của bạn đa dạng về từ vựng hơn, không lặp đi lặp lại gây nhàm chán. Vậy nên sử dụng từ đồng nghĩa là phương án tốt nhất để chiếm được điểm cao đúng không nào? Hiểu được tầm quan trọng của từ đồng nghĩa rồi thì chúng ta cố gắng học thôi nào! Chúc các bạn học tốt nhé! Xem thêm: