Trong quá trình học tiếng Anh cũng như giảng dạy cho nhiều bạn mình nhận ra người học tiếng Anh Việt Nam rất thiếu các idioms tốt để sử dụng trong thực tế Speaking. Trong bài học này sẽ chia sẻ tới các bạn một thành ngữ bạn áp dụng trong bài thi IELTS Speaking ghi điểm cực hay nhé! Xem thêm bài viết khác: Vậy nên bên cạnh các bài hướng dẫn ngữ pháp, mình sẽ giới thiệu với các bạn 1 số idiom tốt, phổ biến trong cuộc sống, không quá dài để tránh bị tính là học thuộc lòng và gượng gạo trong các kỳ thi. Khi dùng quen rồi, ngữ cảnh phù hợp là các bạn có thể chèn ngay vào bài nói, điểm số bài nói sẽ tốt hơn nhiều đó Hôm nay sẽ là idioms: CREAM OF THE CROP. Thành ngữ : CREAM OF THE CROP nghĩa là THÀNH PHẦN ƯU TÚ hay TỐT NHẤT. Chúng ta cùng quan sát đoạn hội thoại sau nhé: -MAI LAN: Oh yes. Harvard and Yale, famous all over the world. À đúng rồi. Harvard và Yale, nổi tiếng khắp thế giới. MIKE: All of them are well-known. They only admit the cream of the crop! Tất cả các trường đó đều nổi tiếng. Họ chỉ nhận “the cream of the crop” ! MAI LAN: Cream of the crop? Cream of the crop? MIKE: Yes. Cream C-R-E-A-M- of the crop C-R-O-P. That means the best of all. Đúng. Cream C-R-E-A-M- of the crop C-R-O-P. Nghĩa là thành phần ưu tú nhất. MAI LAN: I guess the cream is the tastiest part of the milk. Tôi đoán cream là phần ngon nhất của sữa. MIKE: Well, it is the richest part of the milk; it rises to the top when the milk is processed. À đó là phần mỡ màng nhất trong sữa, nó nổi lên khi người ta làm sữa . MAI LAN: Ah, so the cream of the crop means the best of all. À. Vậy the cream of the crop có nghĩa là phần tốt nhất. MIKE: Yes. We can say Jill and Jane are the cream of the crop in our class and Larry’s car is the cream of the crop. Đúng. Chúng ta có thể nói Jill và Jane là thành phần ưu tú nhất trong lớp mình và xe của Larry là xe sang nhất. MAI LAN: So all the students of the Ivy League schools are the cream of the crop? Vậy tất cả sinh viên các trường Ivy League là cream of the crop, thành phần ưu tú nhất? MIKE: Well, most of them, I suppose. But many who are the cream of the crop do not choose to attend these schools. Their tuition is very high, not affordable to all, and some prefer to go to universities and colleges closer to their home. Ồ, phần đông,theo tôi nghĩ. Nhưng nhiều thành phần ưu tú không chọn các trường đó. Học phí rất cao, không phải ai cũng trả được, và một số lại thích đi học tại các trường gần nhà hơn. Các bạn tham khảo thêm các ví dụ được dùng khi nói IELTS để hiểu rõ hơn nhé ! The weather here is cool all year round, and summer is the cream of the crop, having the characteristics of all four seasons in a day. Thời tiết ở đây mát mẻ quanh năm và mùa hè là mùa điển hình có tất cả các đặc điểm của bốn mùa trong cùng một ngày. Vietnamese food is renowned all over the world, with the most popular dishes including pho, banh mi, or bun cha, but I will nominate spring rolls as the cream of the crop. Ẩm thực Việt Nam nổi tiếng trên toàn thế giới, với những món ăn nổi tiếng như phở, bánh mì hay bún chả, nhưng tôi sẽ đề cử chả giò là món đặc biệt nhất. Hôm nay chúng ta vừa học thành ngữ : CREAM OF THE CROP nghĩa là THÀNH PHẦN ƯU TÚ hay TỐT NHẤT. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học tới.