Từ vựng IELTS không chỉ là một tiêu chí chấm điểm trong phần thi Speaking và Writing của IELTS mà đà kiến thức quan trọng để phần thi listening và reading các bạn hoàn thành tốt nhất. Tuy nhiên, vốn từ vựng tiếng Anh có rất nhiều và học ghi nhớ cũng như vận dụng được không phải dễ dàng.

Do đó, những tài liệu liên quan đến từ vựng luôn cần thiết cho các bạn học IELTS hay học tiếng Anh nói chung có thể dùng phục vụ cho quá trình học của mình.

Cuốn tài liệu Topic Related Vocabulary này sẽ cung cấp cho người học từ vựng tiếng Anh trong 30 chủ đề thường xuyên xuất hiện trong bài thi IELTS speaking và writing task 2. Các từ được đưa vào các câu tiếng Anh hoàn chỉnh sẽ giúp bạn có thể hiểu từ và biết cách vận dụng được từng từ đó mới là điều quan trọng khi học từ vựng.

Với mỗi chủ đề các bạn hãy đọc thật kỹ ít nhất 3 lần cho chủ đề đó, vừa đọc luyện phát âm tốt và học kỹ những từ và cụm từ được bôi đậm và dịch nghĩa bên cạnh. Sau đó hãy thử trả lời các câu hỏi ở phần bổ trợ câu hỏi cho mỗi chủ đề.

Xem thêm bài viết: 

Giới thiệu về sách quá nhiều bây giờ các bạn có thể download cuốn sách về học cùng với những tài liệu IELTS khác để kiến thức bạn được tốt nhất.

https://drive.google.com/file/d/0B7PqGrg9aj4yM1l3dFlxeFZIa3c/view