TRẢ LỜI SPEAKING PART 1 NHƯ THẾ NÀO?

0
836

Ở một bài học trước, mình có giới thiệu “bí kíp” trả lời Speaking part 1 mà mình đã học từ thầy Simon, đó là trả lời ngắn gọn với 2 câu:

Câu 1: Trả lời trực tiếp câu hỏi (give a direct answer).
Câu 2: Đưa ra giải thích hoặc ví dụ (give an explanation or an example).

Hôm nay, mình đưa thêm 1 ví dụ ứng dụng cho chủ đề “Mirrors”, một chủ đề được gặp gần đây.

  1. Do you often look in the mirror?

(đưa ra câu trả lời trực tiếp) Yes, I look in the mirror almost every day in the morning. (giải thích) This is to make sure that I don’t look like a mess going to my office.

  1. Do you often buy mirrors?

(đưa ra câu trả lời trực tiếp) No, I do not. (giải thích) Perhaps the reason is that I’m a man and I don’t need too much make-up, so there is no need to buy too many mirrors.

  1. Where do you put mirrors?

(đưa ra câu trả lời trực tiếp) I put mirrors in my bathroom, (giải thích) because that is the place where I get ready in the morning.

  1. Do you think mirrors are a necessary decoration?

(đưa ra câu trả lời trực tiếp) No, but I guess for some people mirrors really are a crucial decoration in their home. (đưa ví dụ) For example, if you put a big mirror in your living room, it will make the room seem much more spacious.

Chú ý rằng mặc dù chỉ cần đưa ra những câu trả lời ngắn và đơn giản như vậy, các bạn vẫn có thể đạt được điểm số cao trong Speaking nếu phát âm tốt và nói trôi chảy (không ấp úng).

Xem thêm bài viết: 

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here