>>> Nhưng trước khi đi vào phần bài học chi tiết, nếu bạn chưa biết nên viết IELTS Writing task 1 như nào cho hiệu quả. Tham khảo ngay: Cách viết IELTS Writing task 1 hiệu quả cho người mới bắt đầu.

1. Mở bài (Introduction)

Mở bài là phần bạn diễn tả lại yêu cầu cụ thể mà đề bài nêu ra. Ở phần này, bạn chỉ nên viết một câu ngắn gọn, xúc tích và đủ ý. Lưu ý nêu mốc thời gian phân tích nếu có. Đặc biệt, câu mở bài phải viết lại đề với ngôn từ của bạn, không được bê nguyên văn nội dung đề bài.
Mẫu câu: The graph/ chart/ pie chart/ bar chart/ line chart/ table + shows/ indicates/ represents/ illustrates/ compares/ describes + what? where? when? (Biểu đồ/bảng minh hoạ/ chỉ ra/ so sánh + …)
Ví dụ: The line graph illustrates the number of people who are interested in the two music websites within 15 days of a month.

2. Xu hướng tổng quát (Overview)

Khi viết phần này, bạn hãy đưa ra ngay lập tức một câu để miêu tả xu hướng chung của biểu đồ/hình vẽ đã cho. Câu này thường bắt đầu với:
– Overall, the data indicates that …
– In general, it can be seen that …
Ví dụ: Overall, while most of the countries are expected to show increases in oil production, Saudi Arabia will maintain its position as the major producer.

3. Thân bài (Detail 1/2/3)

Một số mẫu câu quen thuộc đối với phần thân bài:
Nhìn chung …
In general, Overall
As can be seen from the chart, …
It can be seen from the chart, …
Như bạn có thể nhìn thấy từ biểu đồ, …
It is clear from the graph that …
As is illustrated by the chart, …
As the chart also shows, …
As also shown, …
Mặt khác …
However, …
In contrast, …
By contrast, …
Phần trăm cao nhất/ thấp nhất của ….
The higest/ lowest percentage of ….. Phần trăm cao nhất/ thấp nhất của ….
VD: However, the greatest increase will be from Saudi Arabia. In 1990, its output capacity at 8.5 million bpd exceeded the combined production of Iran, Iraq and Kuwait. This lead is expected to continue with a 75% surge in production to 14.5 million bpd 2010.

Ngoài ra, muốn kiểm tra và chấm điểm IELTS Writing miễn phí, với những đề thi giống hệ thi thật, các bạn có thể xem thêm : TẠI ĐÂY

Mong rằng với những chỉ dẫn trên, các em đã hình dung được bước đầu cách để đối phó với phần thi Writing Task 1 nhé.