Chào mọi người, hôm nay, mình xin giới thiệu một số từ vựng và cấu trúc “đỉnh” dành riêng cho IELTS Writing Task 1 nhé. Mọi người cùng ghi chép lại để học tập nâng điểm cho Task 1 nhé. - About 30% => Roughly/ Approximately 30% - A is the most popular => A is the dominant choice - Grow slightly => Experience/ See a modest growth of - Increase => Accelerate - Decrease => Decelerate - A small number of => A minority of - A huge number of => A majority of - A is lower than B => A is dwarfed by B - Suddenly increase substantially => Abruptly surge - After five years => In five years’ time - Being three times as much as => Tripling (Something) - Grow/ rise slightly again => Experience a slight recovery - The same => In similar fashion/ pattern - To reach the highest of => Reach a record high of/ To peak at - A generally fluctuates => A is subject to overall volatility - After that, the figure is stable => ..., which is followed/ followed by a period of stability. Khi sử dụng cho bài viết Task 1, các bạn nên thay đổi câu để thấy được sự khác biệt của các câu. Nhớ áp dụng thường xuyên để thuần thục thay vì học thuộc mà không nhớ được nhiều các bạn nhé. Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo thêm: Tổng hợp từ vựng quan trọng cho Writing Task 1 để áp dụng cho bài viết đa dạng của mình. Các bạn tải TẠI ĐÂY.