CÁC CÁCH VIẾT MỞ BÀI VÀ THÂN BÀI TRONG IELTS WRITING TASK 2

0
419
ielts writing task 2

Xin chào các bạn, nhân ngày trời trở gió, các bạn hãy uống một tách trà nóng và cùng tham khảo thêm các cách mở bài và thân bài trong Writing task 2 để giúp bài viết đa dạng hơn nhé!

Xem thêm bài viết: 

1. MỞ BÀI 
Mở bài là phần đầu tiên mà giám khảo sẽ nhìn thấy khi chấm bài của bạn. Nếu có một mở bài tốt, cũng như có ấn tượng đầu tiên tốt, giám khảo sẽ có thiện cảm hơn và có cảm giác muốn đọc bài của bạn hơn so với khi bạn viết một mở bài nhàm chán. Cùng tham khảo xem chúng ta có những cách mở bài nào nhé!

– In this day and age/Nowadays,… – (Ngày nay)
– When it comes to (Something), some people might think that…; while others may claim that…
– It is evident/ clear/ obvious that…
– In recent years, there has been a growing tendency of…. Though (Something), I would claim/argue/suppose that…
– Many people consider/suppose that… While others…

=> Nếu như đề bài yêu cầu nếu ra ý kiến cá nhân của bạn, bạn có thể thêm vào những cụm từ như sau:
– In my opinion,…
– In my perspective,…
– From an individual perspective,…
– I suppose/argue that…

2. THÂN BÀI
Vào ý đoạn 1
– Advantages/ Reasons/ Causes of this matter vary, but the most outstanding/ evident/ clear cause/ advantage/ reason is that…
– There are a number of….for this matter/ problem but the most outstanding/evident/clear cause/ advantage/ reason is that…
– On the one hand,…

Vào ý đoạn 2
– Though (mệnh đề)/ Despite having certain advantages, (Something) has disadvantages, one of which may be that…
– However, I would argue that…
– On the other hand,…

3. CÁCH LẤY VÍ DỤ
– Nothing is more evident than the case of…
– The most principle/ outstanding example of this may be….
– (Something) can be taken as an example/ instance of….
– The most principle case-in-point of this may be/ might be/ can be…

Các bạn hãy áp dụng những mẫu câu này thật nhiều và nhuần nhuyễn để làm cho bài viết của mình thêm đa dạng và tránh lỗi lặp từ hoặc diễn đạt trùng lặp nhé!

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here