CÁC DẠNG BÀI THI IELTS READING ACADEMIC

0
4559

Để có thể làm tốt bài Reading thì việc tìm hiểu về cấu trúc và các dạng câu hỏi xuất hiện trong bài là rất quan trọng. Bằng việc bạn nắm chắc các dạng bài và cách làm bài đối với từng dạng bài đó sẽ giúp bạn làm bài tốt hơn.

 1. Matching headings (Chọn tiêu đề cho các đoạn văn)

  Dạng này yêu cầu bạn phải tóm tắt ý chính của từng đoạn văn trong 1 bài đọc để có thể chọn đúng tiêu đề. Trong phần Matching Heading sẽ có nhiều tiêu đề hơn số đoạn văn có. Có những tiêu đề thường không liên quan đến bất kì đoạn văn nào hoặc chỉ là ý phụ trong một đoạn. Bạn cần phải phân biệt được đâu là ý chính và đâu chỉ là ý phụ trong đoạn văn để chọn được đáp án chính xác nhất.

 1. Multiple-choice questions (Trắc nghiệm)

  Đây là dạng câu hỏi kiểm tra khả năng hiểu thông tin chi tiết và cụ thể. Trong bài thi sẽ có 4 đáp án A, B, C, D cho bạn sẵn và thông tin chứa trong 4 đáp án đó điều xuất hiện trong bài đọc.  Bạn cần phải chọn đáp án chính xác nhất trong các đáp án đã cho.

 1. Summary/flow-chart/table completion (Điền từ vào bài tóm tắt/ biểu đồ/ bảng)

Ở dạng câu hỏi này, bạn sẽ được cho một biểu đồ, đoạn ghi chú hoặc một đoạn tóm tắt với các từ còn chỗ trống. Nhiệm cụ của bạn là đó là đọc bài để tìm ra từ thích hợp và điền vào chỗ trống. Có 2 dạng câu hỏi thường xuất hiện trong bài:

 • Lựa chọn câu trả lời có khả năng nhất: Đối với dạng câu hỏi này yêu cầu bạn phải hiểu biết và từ đồng nghĩa, trái nghĩa, cấu trúc ngữ pháp tương đồng để suy luận tìm ra đáp án.
 • Điền từ/ cụm từ: đối với dạng bài này thường điền vào giữa hoặc cuối câu, các từ, cụm từ thường rất ngắn và thường được yêu cầu không quá 3 từ.
 1. Classification (Phân loại)

Ở dạng bài này mục đích là kiểm tra hiểu biết của bạn về những nội dung, ý tưởng trong bài đọc. Bạn sẽ được yêu cầu phân loại thông tin dựa vào ý kiến tác giả, thời gian hay địa điểm. Cụ thể: bạn sẽ được cho 2 danh sách: 1 danh sách được đánh số thứ tự (cardinal numbers) và 1 danh sách được đánh theo vần bảng chữ cái (alphabetical order), và số lượng các lựa chọn ở 2 danh sách này không bao giờ bằng nhau. Nhiệm vụ của bạn là điền các lựa chọn được đánh vần theo bảng chữ cái vào các lựa chọn được đánh số thứ tự.

 1. Answering Yes, No, Not Given/ True, False, Not Given

Đây là dạng yều cầu bạn phải đọc tốt và phải hiểu quan điểm của tác giả và nhận dạng các loại thông tin trong bài đọc. Cụ thể:

 • Yes, No, Not Given: đây là dạng bạn cần suy luận opinion của tác giả
 • True, False, Not Given: đây là dạng bạn cần dựa vào facts có trong bài. (Bài đọc FACTS là bài đọc nói về những quy luật, nguyên tắc, chân lý, lý thuyết …mà chúng ta không thể nào tác động được, không thay đổi được. Nói một cách khác, FACTS vốn là những thứ “đúng rồi”, vì thế nó không gây ra những ý kiến tranh cãi, thảo luận trái chiều)

Trong mỗi dạng bài bạn cần xác định mối quan hệ giữa thông tin trong bài và thông tin trong câu hỏi để có thể làm chính xác yêu cầu đưa ra.

 1. Matching stems to sentences endings (Nối 2 nữa câu với nhau)

Matching stems to sentences endings là dạng bài mà đề bài sẽ cho bạn một danh sách các câu chưa hoàn chỉnh (no endings) và một danh sách khác những câu kết thúc (endings). Nhiệm vụ của bạn là dựa vào nội dung của bài đọc mà đề bài cho, nối những câu chưa hoàn chỉnh với phần kết thúc phù hợp để có thể tạo thành một câu hoàn chỉnh. Mục đích của dạng bài này là kiểm tra khả nẵng hiểu của bạn về các ý trong câu liên kết với ý chính trong bài đọc.

 1. Sentence completion (Điền từ vào câu)

Ở dạng câu hỏi này, đề sẽ cho bạn một vài câu có chỗ trống được lấy ra từ bài đọc và nhiệm vụ của bạn là điền từ vào chỗ trống. Vị trí của những chỗ trống có thể là ở đầu, giữa hoặc cuối câu. Những câu hỏi này mục đích là kiểm tra kiến thức từ vựng lẫn kỹ năng đọc của bạn vì bạn phải đặc biệt chú ý đến các từ đồng nghĩa.

 1. Short answer questions (Câu hỏi yêu cầu trả lời ngắn gọn)

Short answer question là dạng câu hỏi mà bạn sẽ được cho một vài câu hỏi về thông tin trong bài bắt đầu từ những từ để hỏi như  who, what, why,… và yêu cầu bạn phải trả lời ngắn gọn và thường được hạn định số lượng từ cho mỗi đáp án là 1 – 3 từ. Các từ, cụm từ được dùng để trả lời phải lấy từ bài đọc, bạn không được sửa dạng từ, chính tả …của từ/cụm từ đó.

xem thêm: Các bước làm bài Reading IETLS hiệu quả

Kinh nghiệm ôn thi Reading IELTS điểm cao

6 tips hữu hiệu giúp bạn chinh phục bài Reading một cách dễ dàng

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here