Phân biệt ‘AMOUNT’, ‘NUMBER’ và cách sử dụng hiệu quả

0
1156

Hôm nay tailieuielts.net sẽ cùng phân biệt một cặp từ dễ gây nhầm lẫn trong tiếng Anh, đó là cặp từ “AMOUNT” và “NUMBER” nhé

AMOUNT

Bạn sử dụng amount khi nói về danh từ không đếm được, có nghĩa không thể tính toán mà không sử dụng đơn vị đo lường.

Ví dụ: the amount of water (Mặc dù có thể nói là 1 liter of water nhưng bạn không thể tự đếm nước mà không sử dụng đơn vị lít).

NUMBER

Bạn sử dụng number khi nói về danh từ đếm được, có nghĩa bạn có thể đếm chính xác là bao nhiêu.

Ví dụ: the number of birds (Bạn hoàn toàn có thể đếm: 1 con chim, 2 con chim… mà không cần sử dụng đơn vị đo lường).

MỘT SỐ VÍ DỤ TRONG CÂU

The number of cells that are growing is incredible!

(Số lượng tế bào đang phát triển thật không thể tin được!)

Do tế bào (cell) có thể đo lường được bằng cách đếm (1 tế bào, 10.000 tế bào…) nên sử dụng number là chính xác.

The amount of effort that Jace put into the article was pitiful. No wonder the quality of it was so poor.

(Những nỗ lực mà Jace bỏ ra cho bài báo này là không đáng kể. Không có gì ngạc nhiên khi chất lượng của nó quá kém).

Nỗ lực (effort) là thứ không thể đo lường trực tiếp, bạn không thể nói one effort mà chỉ có thể nói one hour of effort. Nói cách khác, bạn phải sử dụng một đơn vị đo lường để định lượng nỗ lực. Do đó, amount được sử dụng trong trường hợp này.

🔹 I have created a small number of videos that you can watch when you have the time.
(Tôi đã làm một vài video, bạn có thể xem khi có thời gian).

Bạn có thể làm một video hoặc một triệu video, do đó video là danh từ đếm được. A small number of videos là cách dùng chính xác.

🔹 The amount of trust that your boss has in your is really quite incredible!

(Sự tin tưởng mà sếp dành cho anh thật sự đáng kinh ngạc!)

Mặc dù bạn có thể có rất nhiều niềm tin (a lot of trust) hoặc chỉ tin tưởng một chút (a little trust), bạn không thể biết chính xác lượng hay mức độ tin tưởng mà bạn đang nói tới có trùng khớp với những gì người nghe hiểu. Bởi vì niềm tin, sự tín nhiệm là danh từ không đếm được, bạn cần sử dụng amount.

🔹 Polly got a large amount of hair cut off at the barber shop today.
(Polly cắt một lượng tóc lớn ở tiệm tóc hôm nay).
Ở trường hợp này, hair là danh từ không đếm được bởi nó đề cập đến toàn bộ số tóc mà Polly có, không phải những sợi tóc riêng lẻ trên đầu. Bởi vì không thể biết chính xác có bao nhiêu tóc, amount là cách dùng chính xác.
🔹 Can you believe that someone has to count the number of hairs there are on that wig? (Bạn có tin ai đó phải đếm số sợi tóc trên bộ tóc giả đó không?)
Trái ngược với ví dụ trước, câu này đề cập đến từng sợi tóc riêng lẻ. Người được nói đến phải đếm từng sợi tóc một, và họ có thể nói có 4.503 sợi tóc (hoặc bất kỳ con số nào khác). Do vậy, number là cách dùng đúng.

✨ THÊM MỘT VÍ DỤ HAY ĐƯỢC DÙNG KHI VIẾT IELTS NỮA NHÉ ! 🤔.
🔹The amount of Pizza consumed slightly fell to more than 200 grams in 1980, whereas the figures for two other types gradually went up.
Số lượng pizza được tiêu thụ giảm nhẹ xuống khoảng hơn 200 gram trong năm 1980, ngược lại các số liệu cho hai loại còn lại dần dần tăng.

🔹 After dropping gradually and reaching its lowest point of 200 grams in 1985, the amount of Pizza eaten became the lowest figure.
Sau khi giảm dần và đạt mức thấp nhất là 200 gram trong năm 1985, số lượng Pizza được tiêu thụ đã trở thành con số thấp nhất.

🔹 The government should limit the amount of fast food consumed
Chính phủ nên hạn chế lượng thức ăn nhanh được tiêu thụ

🔹 The amount of natural resource exploited might be reduced
Lượng tài nguyên thiên nhiên bị khai thác có thể được giảm bớt

🔹 It is noticeable that the number of marriages in the USA gradually declined during the research period.
Đáng chú ý là số lượng các cuộc hôn nhân ở Mỹ giảm dần trong suốt giai đoạn nghiên cứu.

🔹 For graduate students, the number of those deciding to study further was highest, at 29,665.
Với sinh viên đã tốt nghiệp, số lượng người quyết định học thêm là cao nhất, ở mức 29.665.

🔹 The number of car users in the UK increased to 30 million while the figure for the US decreased to 20 million.
The number of car users in the UK increased to 30 million, while the figure for the US decreased to 20 million.

🔹 Amazon and Ebay provide a huge number of different products
Amazon và ebay là hai trang web phổ biến chuyên cung cấp nhiều sản phẩm khác nhau,

🔹 Students are also required to complete a large number of assignments and group projects
Học sinh cũng được yêu cầu phải hoàn thành nhiều bài tập và các bài tiểu luận nhóm

🔹 The number of non-essential subjects is reduced
Số lượng các môn học không cần thiết được cắt giảm

🔹 It is necessary to increase the number of workers in this field
Nó thật sự cần thiết tăng số lượng người lao động trong lĩnh vực này

Chúc các bạn học tốt nhé!

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here